Innspillsmøte: En sterk og uavhengig sektor

I 2019 skal Frivillighet Norge vedta ny politisk plattform, og vi ønsker deres innspill i prosessen. Derfor arrangerer vi tre temamøter hvor vi vil ha innspill fra våre medlemmer på temaer som har blitt løftet som viktig for frivilligheten i årene som kommer.

I frivillighetsmeldingen trekkes det frem som et mål at frivilligheten skal være en sterk og uavhengig sektor, men hva skal til for at dette skal lykkes? Hvilke rammebetingelser trenger frivilligheten for å være sterk og uavhengig? Hvilke saker bør vi samle oss om for å gi større rom for frivilligheten i årene som kommer? Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen skal innlede om hva Frivillighet Norge har lyktes med så langt, og vi legger opp til diskusjon om hvilke saker bør vi samle oss om for å gi større rom for frivilligheten i årene som kommer?

Tid 25. mars kl. 13.00-15.00

Sted: Øvreslottsgate 2b

Påmelding http://eepurl.com/giK2EH

For mer informasjon kontaktsiri@frivillighetnorge.no