Generalsekretærfrokost: Hvordan skaper vi større rom for frivilligheten under Arendalsuka 2019?

Etter årets Arendalsuke uttrykte mange organisasjoner ønske om å få løftet frivillig sektor inn på flere debattscener. Frivillighet Norge vil bidra til større synlighet for frivillige organisasjoner. Derfor inviterer vi nå til generalsekretærfrokost om Arendalsuka 2019.

Se Frivillighet Norges innlegg «Frivilligheten er ikke demokratiets veggpryd!»

Program:

  • Leder for programkomiteen for Arendalsuka, Øystein Djupedal, vil fortelle om hvordan programkomiteen arbeider med hovedprogrammet og hvilke muligheter organisasjoner har til å komme med innspill til tema og paneldeltakere.
  • Leder for samfunnskontakt i Den Norske Turistforening, Kathrine Gramnes, deler erfaringer fra DNTs arbeid med Arendalsuka. Gramnes har nylig gitt ut boka "Lobby. Håndbok i politisk gjennomslag".
  • Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, vil legge fram forslag til tema frivillig sektor kan spille inn til programkomiteen, og det blir mulighet for å komme med innspill og kommentarer.

Praktisk informasjon og påmelding:

Tid: Torsdag 18. oktober. Frokost serveres fra klokka 08.00, faglig program fra 08.30, ferdig klokka 09.45

Sted: Auditorium, Sjøfartsbygningen, Kongens gate 6, Oslo sentrum

Arrangementet er åpent for generalsekretærer/daglig leder/styreledere i våre medlemsorganisasjoner. Det er også mulig å ta med en kollega som jobber med planlegging av Arendalsuka i organisasjonen.

Påmelding innen 16. oktober klokka 12.00 via følgende lenke: http://eepurl.com/dIwtOf