Generalsekretærfrokost om ny personvernlov

Ny personvernlov kommer i mai 2018 – er organisasjonen din klar?

Frivillighet Norge inviterer til frokostmøte for generalsekretærene i organisasjonene.

I tillegg er det mulig å ta med den personen som vil få hovedansvaret for å jobbe med personvern internt i organisasjonen.

Tid: Tirsdag 26. september kl. 08.00-09.45 (servering fra klokka 08.00, programmet begynner klokka 08.30)

Sted: Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2b (møterommet i 1. etg)

I mai 2018 kommer nye personvernregler som vil påvirke måten de frivillige organisasjonene må jobbe på. Dette innebærer nye plikter for organisasjonene og nye rettigheter for innbyggere. Som leder er du ansvarlig for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene. 

Under dette frokostmøtet får du vite mer om hva som blir nytt, hva disse kravene innebærer for din organisasjon og hvordan dere bør arbeide fram mot at den nye loven trer i kraft.

Frivillighet Norge vil følge opp med ressursmateriell utover høsten og gir dere også tilbud om å delta på workshop om personvernreglene den 11. oktober. Workshopen arrangeres i samarbeid med KNIF og Virke.

Les mer om det nye regelverket her

Program: 

  • Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet:
    Digitale fotspor og den frivillige organisasjonens ansvar i en ny tid. 
  • Datatilsynet ved Juridisk Rådgiver Gullik Gundersen gir en innføring i hovedtrekkene ved den nye personvernloven.
  • Kreftforeningen presenterer erfaringer fra sitt arbeid med personvern v/Ida Marie Larsen og Ajsa Dzafic Bye.
  • Ellen Anker Storset jobber med å utvikle informasjonsmateriell knyttet til personvern på oppdrag for Frivillighet Norge. Ellen vil kort presentere noen aktuelle problemstillinger og ta imot innspill fra møtedeltakerne.

Påmelding til post@frivillighetnorge.no innen fredag 22.9 klokka 1200.

Husk å oppgi om det kommer en eller to personer fra din organisasjon slik at vi får bestilt nok mat!