Møteplass folkehelse og Lev Vel i Oslo

20. mars Møteplass folkehelse og Lev Vel i Oslo

Tid: 09.00-15.00

Sted: Sentralen, Oslo

ExtraStiftelsen og Frivillighet Norge inviterer til en dag om folkehelse for alle som er opptatt av tema.

Dagen vil ha hovedfokus på folkehelsemeldingen og hvordan frivillige organisasjoner kan bli med i arbeidet for bedre folkehelse. Dagen blir delt i to hvor ExtraStiftelsen har programmet før lunsj og Frivillighet Norge etter lunsj.

Påmelding: https://frivillighetnorge.us13.list-manage.com/subscribe?u=952899f757841e0e31e78ab05&id=715d6287c6

  • Tid: 20. mars 2019
    09.00-15.00
  • Sted: Sentralen, Oslo