Om frivillig sektor i Norge

Hva er frivillighet?

Frivilligheten er mangfoldig – men forenes gjennom bestemte trekk. En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke er virksomhet med ikke-kommersielt formål, som baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver, kontingenter, innsamlede midler, eller frivillig innsats og tidsbruk. Sammenslutninger av personer eller virksomheter kan være frivillige lag, foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorganisasjoner.

Hvor mange deltar i frivillig arbeid i Norge?

 • 61 % av befolkningen over 16 år bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig ifølge Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2015). Frivillighetsbarometeret for 2014 viser at 64 % over 18 år har gjort frivillig arbeid siste 12 måneder. 
 • Hver nordmann er i gjennomsnitt medlem av 2,1 organisasjoner.
 • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.500 årsverk. 

 

Hvor mange lag og foreninger finnes i Norge?

Det finnes over 100 000 frivillige organisasjoner på tvers av det lokale, regionale og nasjonale organisasjonsnivået.

Fakta og trender

Fakta om frivillig sektor i Norge

 • Over 100.000 lag og foreninger
 • Det er 10 millioner medlemskap, dvs. gjennomsnittsnordmannen er medlem av mer enn to lag og foreninger
 • Over halvparten av alle voksne gjør frivillig innsats
 • I følge SSB er verdiskapingen i frivillig sektor på 128 milliarder kroner i året (fra Satellittregnskapet for 2013)

Trender i frivilligheten

 • De store ideologiske folkebevegelsene stagnerer og går tilbake
 • Stadig færre lag er tilsluttet en organisasjon på regionalt og lokalt nivå.
 • Det er en svakere sammenheng mellom medlemskap og frivillig innsats enn tidligere
 • Frivilligheten blir yngre, mens "den harde kjerne" aldrer
 • Minoritetsbefolkningen deltar sjelden i de tradisjonelle norske organisasjonene
 • Det er omtrent 1.000 organisasjoner for minoritetsbefolkningen i Norge, men de har lite kontakt med andre organisasjoner
 • Det er økt fokus på frivilligheten