Frivillighetsmeldingen - St.meld. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle

Publisert   | Sist oppdatert 

August 2007 la regjeringen fram en stortingsmelding om frivillighet, St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, også kjent som Frivillighetsmeldingen. Meldingen er en milepæl på frivillighetsområdet ettersom den for første gang gir en samlet framstilling av hele mangfoldet i frivillig sektor. Meldingen presenterer også regjeringens frivillighetspolitikk.

Se hele Frivillighetsmeldingen (Regjeringens nettsider)

Frivillighet Norge deltok aktivt i prosessen og sendte flere innspill til det daværende Kultur- og kirkedepartementet. Vi følger også med på arbeidet med å implementere tiltakene som ble presentert i meldingen.

Dokumenter som handler om Frivillighetsmeldingen