Møteplass

Møteplass

Hvert år inviterer Frivillighet Norge til konferansen Møteplass. Her møtes ledere og ressurspersoner fra minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner for å bygge nettverk og få ny kunnskap.

Konferansen setter fokus på dagsaktuelle utfordringer og muligheter. Vi inviterer og går i dialog med forskere, myndigheter og politikere. Deltakerne knytter kontakter og får ideer til samarbeid gjennom organisasjonsspeed-date og diskusjoner. Tidligere konferanser har hatt som tema at mangfold er framtidas ressurs for organisasjonene og at samarbeid mellom ulike organisasjoner bidrar til inkludering.

Møteplass 2017 vil finne sted 19. oktober 2017 i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Les mer her. 

Gjennom konferansen viser vi fram verdien av mangfoldet i frivilligheten, og setter fokus på hvordan vi sammen kan skape en enda bedre og mer inkluderende frivillig sektor.

Konferansen har vært arrangert i Oslo, Lørenskog, Bodø, Drammen, Førde og Trondheim. Vi samarbeider med kommuner, fylkeskommuner og evt. andre om konferansen.

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått:

"Jeg har lyst til å invitere andre organisasjoner til å komme og holde foredrag for oss og dele sine erfaringer."

"Meget bra tiltak. Vi har fått opp øynene for mange flere muligheter for samarbeid."