Nyhetsbrev uke 32

Publisert   | Sist oppdatert 

Støtt frivillighetens viktigste sak i valgkampen

Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen. Støtt saken ved å like og dele denne videoen på Facebook. Les mer her

Frivillighet Norge under Arendalsuka

Dette gjør Frivillighet Norge under Arendalsuka: 

 • Vi arrangerer frokostseminar om hvordan vi kan skape inkluderende lokalsamfunn for alle, sammen med KS og Universitetet i Agder, på Drømmeplassen på tirsdag 15. august klokka 8-9. Les mer her.
 • Vi arrangerer Frivillighetsfest samme dag kl. 19-21 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Norsk Tipping. Det er fortsatt noen plasser ledig på Frivillighetsfesten og våre medlemsorganisasjoner kan melde seg på her
 • Vi arrangerer Møteplass folkehelse onsdag 16. august kl. 15-17 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Les mer her.
 • Og vi arrangerer frokostseminar om verdien av pensjonisters frivillighet på torsdag 17. august kl. 8-10 på Tyholmen Frivilligsentral, i samarbeid med Statens seniorråd. Les mer her.
 • Frivillighet Norge skal ha en stand på kanalplassen 53 under hele Arendalsuka. 

Møt Frivillig.no på Arendalsuka

Under Arendalsuka 14-17.august finner du Frivillig.no midt i Pollen på en sjarmerende sjøspeiderskute som heter Pontos. Stikk innom, send en melding (kontakt@frivillig.no) for å avtale tid eller kom på en av våre samtaler om frivillighet og rekruttering:

 • For engasjerte unge tirsdag kl. 14.00-14.30
 • For engasjert presse onsdag kl. 12.00-12.30
 • For engasjerte politikere torsdag kl. 14.00-14.30

Invitasjon til å nominere kandidater til nytt styre 

Frivillighet Norges årsmøte finner sted 16.11. 2017. På årsmøtet skal følgende styremedlemmer velges:

 • Styreleder
 • Nestleder i styret
 • 3 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer

Dagens styreleder Sturla Stålsett og nestleder Bente Lier har gitt beskjed til valgkomiteen om at de ikke vil ta gjenvalg. Begge har hatt sine verv i to perioder. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker nominasjoner fra medlemsorganisasjonene på kandidater til de i alt åtte ledige vervene. Valgkomiteen vil også gjennomføre en selvstendig sondering etter mulige kandidater. Nominasjoner sendes til post@frivillighetnorge.no med tittel: ”Nominasjon til styret i Frivillighet Norge”. For at nominasjonen skal være gyldig må kandidatens CV og en begrunnelse for nominasjonen være vedlagt. Det må gå klart fram hvilket verv nominasjonen gjelder (leder, nestleder, styremedlem eller varamedlem). Nominasjonsfristen er 1. september 2017.

Nominasjon til Frivillighetsprisen og Årets Nykommer i frivilligheten

Alle kan nominere en kandidat som har gjort en ekstraordiner frivillig innsats til den nasjonale Frivillighetsprisen 2017 på frivillighetsprisen.no. Norsk Tipping gir 50 000 kroner til et ideelt formål utpekt av vinneren. Du kan også nominere til Årets Nykommer i frivilligheten, som deles ut til en person som har begynt med frivillighet etter 1. august 2016.

Hva er dine erfaringer med Fritidserklæringen?

Det er ett år siden staten, kommunene og frivilligheten gikk sammen om Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. 31.8. møtes partene som skrev under. I forbindelse med det ønsker Frivillighet Norge tilbakemelding fra våre medlemmer om deres erfaringer med erklæringen både nasjonalt og lokalt. Hvis dere har noen erfaringer, positive eller negative som dere ønsker å dele kan de sendes til martin@frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge og personvern

I mai 2018 vil EUs personvernforordning (GDPR) bli en del av norsk lovverk. Dette får konsekvenser for alle som behandler personopplysninger, for eksempel om medlemmer, frivillige, givere eller deltakere. Frivillighet Norge kommer i løpet av høsten til å tilby informasjon om personvern og GDPR. Vi planlegger seminar/workshop i samarbeid med andre aktører, og vil i tillegg utvikle informasjonsmateriell rettet mot frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge med innspill om idelle aktører

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal i løpet av høsten 2017 gå gjennom sine rutiner for kvalifisering og oppfølging av ideelle organisasjoner. I tillegg skal Bufdir utlyse et oppdrag om ekstern revisjonsgjennomgang av flere ideelle organisasjoner. Formålet med dette er, slik Frivillighet Norge oppfatter det, å vurdere deres status som ideell organisasjon. Bakgrunnen er enkeltsaker som har kommet opp i media om stiftelser som kan ha utgitt seg for å være en ideell aktør. Les vårt brev til Bufdir her.  

Ny rapport om innvandrerorganisasjoner

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Fafo gjort en undersøkelse av innvandrerorganisasjoners rolle i lokalt integreringsarbeid. De har gått gjennom kommuner og innvandrerorganisasjoners erfaringer knyttet til støtteordningen Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Les mer her

Frivillighetens og kulturens rolle i kommunenes integreringsarbeid i Norden

Nordiske kommuner samles for å utveksle erfaringer over grensene om samarbeid med sivilsamfunnet 6.- 7. september 2017. Arrangør er Voksenåsen – Norges nasjonalgave til Sverige - i samarbeid med bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting) med støtte fra Nordisk Ministerråd samt Svensk-norska samarbetsfonden. De tar sikte på å samle representanter for mellom 5-10 kommuner fra respektive norske, svenske og danske kommuner og regioner samt representanter for frivilligheten og kulturen. Denne invitasjonen gjelder i første rekke de som arbeider med flyktningmottak, integrasjon, etablering, kulturarbeid og samarbeid med sivilsamfunnet. Les mer her

Frivillighet Norge på sosiale medier 

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 26

Publisert   | Sist oppdatert 

Disse partiene stemte for rettighetsbasert momskompensasjon

Stortinget har vedtatt innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen om opptrappingsplan for momskompensasjon. – Nå forventer vi at regjeringen følger opp, sier Frivillighet Norges generalsekretær. Les mer her.  

Frivillighet Norges arbeid med ny frivillighetsmelding

Høsten 2017 skal Stortinget behandle en ny nasjonal frivillighetsmelding. Det er ti år siden forrige frivillighetsmelding og innholdet i den nye meldingen vil ha påvirkning på myndighetenes samarbeid med frivillige organisasjoner i flere år fremover. Frivillighet Norge inviterer medlemsorganisasjonene til å komme med innspill på hva vi skal ta med i vårt innspill til meldingen. Les mer om Frivillighet Norges arbeid med den nye frivillighetsmeldingen her

Svar på internasjonal undersøkelse om sivilsamfunn

Vår globale allianse Civicus jobber kontinuerlig for å undersøke vilkårene for verdens sivilsamfunn. Nå har de relansert sin årlige undersøkelse av forholdene i Europa. De følger opp tilsvarende undersøkelse for 2016, og vil se på hvordan vilkårene for sivilsamfunnet har endret seg i Europa de siste 12 månedene. Målet er å forsøke å se noen trender som gjør dem bedre i stand til å svare på felles utfordringer. Frivillighet Norge har svart på undersøkelsen, men det er også veldig bra om våre medlemsorganisasjoner kan gi sine svar. Alle som deltar i undersøkelsen bidrar til at ulike syn blir inkludert. Undersøkelsen tar ikke så lang tid, men må besvares innen utgangen av juli. Følg denne lenken for å svare.

Frivillighet Norges høringssvar til NOU 2017:2 Integrasjon og tillit

Brochmann 2-utvalget har sett på konsekvenser av innvandring for samfunnet, og peker på frivilligheten som viktig arena for integrering. - Dette skaper forventninger til frivilligheten som må følges opp gjennom konkrete tiltak, mener Frivillighet Norge. Les mer her

Nye rapporter fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har hatt et aktivt halvår, og her følger noen av vårens nye rapporter. Statusrapport for frivilligheten og Frivillighet Norges årsrapport for 2016, rapport om Erfaringer med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner for 2016 og rapporten "Verdifulle bidrag" 2016 om skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Frivillighetens og kulturens rolle i kommunenes integreringsarbeid i Norden

Nordiske kommuner samles for å utveksle erfaringer over grensene om samarbeid med sivilsamfunnet 6.- 7. september 2017. Arrangør er Voksenåsen – Norges nasjonalgave til Sverige - i samarbeid med bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting) med støtte fra Nordisk Ministerråd samt Svensk-norska samarbetsfonden. De tar sikte på å samle representanter for mellom 5-10 kommuner fra respektive norske, svenske og danske kommuner og regioner samt representanter for frivilligheten og kulturen. Denne invitasjonen gjelder i første rekke de som arbeider med flyktningmottak, integrasjon, etablering, kulturarbeid og samarbeid med sivilsamfunnet. Les mer her

Møteplasskonferansen 2017

19. oktober samler vi frivilligheten i Østfold. Tema er mangfoldet i frivilligheten i Østfold og hvordan vi kan inkludere flere. Vi byr blant annet på gode eksempler på rekruttering og inkluderingsarbeid, innlegg, kulturelle opplevelser, speed-date og ideverksted. Samfunnsdebattant Namra Saleem villede oss gjennom konferansen. Konferansen er et samarbeid mellom Frivillighet Norge, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Les mer her

Frivillighet Norge under Arendalsuka

Vi arrangerer frokostseminar om hvordan vi kan skape inkluderende lokalsamfunn for alle, sammen med KS og Universitetet i Agder, på Drømmeplassen på tirsdag 15. august klokka 8-9. Les mer her. Vi arrangerer Frivillighetsfest samme dag kl. 19-21 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Norsk Tipping. Kontakt guri@frivillighetnorge.no for mer informasjon. Vi arrangerer Møteplass folkehelse onsdag 16. august kl. 15-17 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Les mer her. Og vi arrangerer frokostseminar om verdien av pensjonisters frivillighet på torsdag 17. august kl. 8-10 på Tyholmen Frivilligsentral, i samarbeid med Statens seniorråd. Les mer her. Frivillighet Norge skal ha en stand på kanalplassen 53 under hele Arendalsuka. Vil din organisasjon ha standplass? Påmelding sendes innen 30. juni til lise@frivillighetnorge.no.

God sommer fra Frivillighet Norge!

Sommeren står for døra med sommerleirer, stevner og arrangementer i regi av frivillige organisasjoner land og strand rundt. Frivillighet Norge ønsker lykke til med årets sommerarrangementer og ønsker alle en riktig god sommer! Frivillighet Norges sekretariat holder sommerstengt fra 10. juli til og med 28. juli. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!