Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper. 

 Styret

Leder:

Sturla Stålsett

Tlf: 98 60 04 61

E-post: sturla.stalsett@gmail.com 

Nestleder:

Bente Lier (SOS Barnebyer)

Faste styremedlemmer:

Helene Thon (Foreningen for hjertesyke barn)

Martin Ulvestad Østerdal (LNU)

Gunnar Haugsveen (Blindeforbundet)

Oddvar Jensen (Norges Idrettsforbund)

Eli Ulvestad (Noregs Ungdomslag)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorpsforbund)

Helge Simonnes (KNIF, Misjonsalliansen, Normisjon)

Maren Harlem (Røde Kors)

  

Oppdatert etter årsmøtet i 2016