Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper. 

 Styret

Leder:

Heikki Eidsvoll Holmås

Tlf: 9072 7116

E-post: heikki.holmas@gmail.com 

Nestleder:

Eli Ulvestad (Noregs Ungdomslag/Studieforbundet Kultur og Tradisjon)

Faste styremedlemmer:

Helge Simones (KNIF)

Gunnar Haugsveen (Blindeforbundet)

Kristin W. Sandnes (Redningsselskapet)

Oddvar J. Jensen (Norges Idrettsforbund)

Maren Harlem (Røde Kors)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

Andreas T. Borud (LNU)

Sara Hauge (Hyperion Norge)

Ingrid Brattset (Norsk Jazzforum og FolkOrg)

 

Oppdatert etter årsmøtet i 2017.