Topplederkonferansen 2018: Frivilligheten i et digitalt samfunn

Topplederkonferansen 2018: Frivilligheten i et digitalt samfunn

Digitaliseringen av samfunnet har vært et tema i flere år, ikke minst i næringslivet, hvor behovet for omstilling som følge av digitalisering og automatisering er en hovedprioritering. Man snakker om såkalt ”disruption”, hvor selskaper med høy forståelse for kundens framtidige behov og tilgang på innovativ teknologi til å møte disse, tar over markeder med minimale ressurser. Hele bransjer og virksomhetsområder står i fare for å bli overflødige fordi de ikke klarer å henge med på utviklinga. De selskapene som gjør suksess, har brukeren eller kundens behov i fokus og utvikler teknologi og tjenester som passer til disse.

Samtidig endres samfunnet. Vi har mer kontakt mer hverandre digitalt, og kan mobilisere raskt og bredt. Fellesskap oppstår vel så gjerne på bakgrunn av engasjement og interesse som på bakgrunn av geografi. Men vi møtes mindre ansikt til ansikt. Faren er at det oppstår nye former for utenforskap, at det blir mer utydelig hvem som styrer samfunnsutviklingen og hvordan denne påvirkes og at færre tar sosialt ansvar i nye, digitale nærmiljøer.

Hva slags utfordringer skaper digitaliseringa for frivilligheten? Har vi klart å tilpasse oss samfunnsutviklinga på en god måte? Ser vi hvilke nye og endrede behov som oppstår blant våre medlemmer og i våre målgrupper og klarer vi å svare på disse? Er vi flinke nok til å bruke de muligheten digitaliseringa gir?

Program (oppdateres fortløpende):

Åpning ved styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Holmås

Hovedinnlegg om utfordringer i det digitale samfunnet og hvordan frivilligheten bør ta ansvar for dem

Del 1: Digital utvikling - muligheter og utfordringer

Innlegg ved blant andre Bakken & Bæck. Panelsamtale med sentral politiker og representant fra frivilligheten

Del 2: Digitale prosjekter i frivilligheten

10*4 minutter med presentasjoner av frivillge organisasjoners prosjekter som enten bruker muligheter i eller løser utfordringer som følge av digitaliseringen. Innlegg fra blant andre Kreftforeningen, Flyktningehjelpen, Normannsforbundet, Naturvernforbundet og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Del 3: Hva bør frivillighetens rolle være i den digitale utviklingen?

Innlegg ved blant andre Stian Slotterøy Johnsen fra Frivillighet Norge. Panelsamtale med sentral politiker og representant fra frivilligheten

Avslutningstale ved statsminister og leder for regjeringens digitaliseringsutvalg, Erna Solberg

Påmelding og mer informasjon:

Topplederkonferansen er åpen for generalsekretærer, styreledere og andre ledere i frivillig sektor.

Meld deg på i dag ved å følge denne lenken

  • Tid: 28.02.18
    08.00-13.00
  • Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo sentrum