Innledning

Sammen står man sterkere, og gjennom en organisasjon skapes det et fellesskap rundt en sak eller aktivitet. For at en organisasjon skal være levedyktig over tid, er det viktig å fordele kunnskapen i organisasjonen, så den ikke hviler på en eller få personer.

Hvorfor starte en organisasjon?

Før man starter en organisasjon må man ha et klart bilde av hva man ønsker med organisasjonen:

 • Hva skal være organisasjonens funksjon?
 • Hvis organisasjonen har som formål å påvirke, hvilket budskap ønsker man å i så fall å formidle?

Hva ønsker man å oppnå?

Hva vil man oppnå i løpet av de tre første månedene, første halvåret, første året, og på lengre sikt?

Hvordan komme i gang?

 • Hvilke ressurser har man til rådighet?
 • Hvordan finansiere driften?
 • Hvordan skaffe egnede lokaler?
 • Hvem skal gjøre hva?
 • Hvem skal lede organisasjonen?
 • Hvem har ansvar for regnskapsføring? Osv.
 • Hvordan markedsføre organisasjonen?
 • Hvordan rekruttere medlemmer?
 • Hvem ønsker man å rekruttere?
 • Hva kan organisasjonen tilby medlemmene?

Når man skal starte en organisasjon må altså noen ha et ønske om å ta på seg oppgavene dette medfører, og følge dem opp. Det er videre viktig å ha orden. En klar fordeling i forhold hvem som tar ansvar for de ulike oppgavene er avgjørende for at organisasjonen skal fungere godt over tid. Dette bidrar også til at organisasjonen fremstår som ryddig og troverdig, og er spesielt viktig dersom organisasjonen skal samle inn penger eller søke om pengestøtte.

Et kontrollspørsmål før man starter opp, er om det allerede finnes en organisasjon som jobber med det samme. Det er ikke usannsynlig. Er det i så fall aktuelt å bli med i denne organisasjonen?

 

Tilbake til:

Forsiden Innledning Organisasjonsstruktur Frivillighetsregisteret Veien videre