Hvordan starte en organisasjon?

Kom ut av startgropa med denne enkle veilederen.

Råd for deg som vil starte en organisasjon.

I denne lille veilederen går vi gjennom fire viktige tema for deg som ønsker å starte en liten organisasjon uten ansatte.

Innledning

Hvorfor starte en organisasjon?

Hva ønsker du å oppnå?

Hvordan komme i gang? 

Organisasjonstruktur

Hva er vedtekter?

Hva er et årsmøte

Hva gjør et styre?

Hva er medlemmer?

Frivillighetsregisteret

Organisasjonen din trenger kanskje en bankkonto?

Da må du registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret!

 

 

Veien videre

Her finner du linker til hvor du kan finne mer informasjon.

Kommentarer eller spørsmål til veilederen? Send en e-post til post@frivillighetnorge.no!