Fakta om frivillighet

Fakta om frivillighet

Frivillighet Norge er en kunnskapsbase for frivilligheten i Norge. Her finner du samlet dokumenter og ressurser som handler om forskning på frivillighet, nøkkeltall og fakta om frivillighet samt rapporter basert på erfaringer fra frivillighet Norges medlemmer.

Vi har sortert dokumentene i tre hovedkategorier: