Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper. 

 Styret

Leder:

Heikki Eidsvoll Holmås

Tlf: 9072 7116

E-post: heikki.holmas@gmail.com 

Nestleder:

Ingvild Endestad, Foreningen FRI

Faste styremedlemmer:

Medlem: Helge Simones, Knif/Misjonsalliansen/Normisjon, helge@simonnes.no, 913 36 198

Medlem: Karen Kvalevåg, Norges Idrettsforbund, Karen.Kvalevag@idrettsforbundet.no

Medlem: Gunnar Haugsveen, Norges Blindeforbund, gunnar.haugsveen@blindeforbundet.no, 901 02 356

Medlem: Kristin W. Sandnes, Redningsselskapet, Kristin.Wiig.Sandnes@redningsselskapet.no, 920 60 343

Medlem: Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund

 

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

1. Varamedlem: Andreas Borud, LNU, andreas@lnu.no, 915 97 704

2. Varamedlem: Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, mina.gerhardsen@nasjonalforeningen.no

3. Varamedlem: Mihriban Rai, LIN (Likestilling, inkludering og nettverk), 

 

Oppdatert etter årsmøtet i 2019.