Nettverksgrupper

Frivillighet Norge har tre nettverksgrupper som går i dybden på ulike saksfelt, legger arbeidsstrategier og legger til rette for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Disse gruppene fungerer som møteplasser og samarbeidsfora innen tematisk avgrensede områder og består av representanter for de organisasjonene som er interessert i tematikken. De er åpne for alle medlemsorganisasjoner.

Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

Arbeider med spørsmål knyttet til forholdet til staten og kommunene, hovedsaklig støtteordninger for ulike organisasjonssektorer, men også lokal frivillighetspolitikk, voksenopplæring, og ulike skatte- og avgiftsspørsmål.

Leder: Andreas Borud.

Nettverksgruppe for økonomiske rammevilkår

Viderefører arbeidet med etableringen av en varig ordning for merverdiavgift og andre problemer knyttet til det offentlige avgiftsregimet. Drøfter også alle rammebetingelser som påvirker frivillige virksomheters mulighet til å drive egenfinansiering gjennom inntektsbringende arbeid.

Leder: Helge Simones og 

Forskning om frivillighet

Fokuserer på kunnskap om frivilligsektor og verdien av frivillighet i Norge. Forskningssatsningen på dette området er svak og lite systematisk sammenlignet med andre land.

Leder: Kristin W. Sandnes