Eksempler på samarbeid

Her finner du 9 eksempler på samarbeid mellom organisasjon(er) og kommune i forskjellige kommuner. Eksemplene baserer seg på egenrapportering.

Har din kommune gode eksempler på samarbeid? Ta kontakt!