Utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

De aller fleste kommuner har utarbeidet en egen politikk for næring og næringsutvikling. Næringslivet består av et stort mangfold av aktører, og det er lite hensiktsmessig at hver enkelt bedrift snakker for seg og sine behov i den offentlige næringspolitikken. Næringslivet har derfor organisert seg i ulike former for næringsråd der dette mangfoldet er representert. Kommunen trekker næringsrådene inn som aktive medspillere eller partnere i utarbeidelsen og utøvelsen av næringspolitikken.

I likhet med næringslivet er frivillig sektor i de fleste kommunene omfattende og mangfoldig. Frivillighet Norge mener at dette også må gjenspeiles i lokalpolitikken. Kommunen må derfor ta ansvar for å etablere en helhetlig lokal frivillighetspolitikk på samme måte som i næringspolitikken.

Under følger noen kortfattede eksempler på kommuner som har gjennomgått ulike prosesser i utviklingen av en kommunal frivillighetspolitikk.