Styret

Styret består av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer og velges på årsmøtet. Styret fatter vedtak om Frivillighet Norges standpunkt i aktuelle politiske saker, som regel etter forberedelse i nettverks- eller arbeidsgrupper. 

 Styret

Leder:

Heikki Eidsvoll Holmås

Tlf: 9072 7116

E-post: heikki.holmas@gmail.com 

Nestleder:

Eli Ulvestad (Noregs Ungdomslag/Studieforbundet Kultur og Tradisjon), eli@ungdomslag.no, 994 64 995

Faste styremedlemmer:

Helge Simones (KNIF), helge@simonnes.no, 913 36 198

Gunnar Haugsveen (Blindeforbundet), gunnar.haugsveen@blindeforbundet.no, 901 02 356

Kristin W. Sandnes (Redningsselskapet), Kristin.Wiig.Sandnes@redningsselskapet.no, 920 60 343

Oddvar J. Jensen (Norges Idrettsforbund), ojjens@online.no, 928 21 854

Maren Harlem (DNT), maren.harlem@dnt.no

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

Andreas T. Borud (LNU), andreas@lnu.no, 915 97 704

Sara Hauge (Hyperion Norge), sara@n4f.no, 994 60 157

Ingrid Brattset (Norsk Jazzforum og FolkOrg), ibrattset@gmail.com, 979 54 934

 

Oppdatert etter årsmøtet i 2017.