Samarbeid mellom Røde Kors og Coop

Samarbeid mellom Røde Kors og Coop

Røde Kors og Coop lanserte 28. juni sitt samarbeid for å sikre en aktiv fritid også etter at oppholdet på Ferie for alle er over.

Ferie for alle er ett gratis tilbud til familier med lav inntekt som sikrer barn og unge en aktiviet i feriene. Det har lenge vært jobbet med tiltak som gjør at disse barna også har en aktiviet å gå til når ferien er over. Det er derfor svært gledelig at konsernsjef i Coop Norge Geir Inge Stokkek, Leder for Nasjonale programmer i Røde Kors Anne M. Biering og prosjektleder Konstantinos Skenteris i Røde Kors kunne fortelle om et samarbeid som skal bidra til dette. 

Samarbeidet går i korthet ut på at alle barn og unge som deltar på Ferie for alle i sommer får en verdikupong på kontingent og treningsavgift som de leverer til det idrettslaget de ønsker å delta i, så betaler Coop. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var også tilstede og fremhevet at dette var ett svært positivt samarbeid som bidrar til å oppfylle Fritidserklæringen. Vi har også skrevet mer om frivillighetens arbeid med dette temaet her. Coop regner med at de i 2018 vil bruke 4-5 millioner kroner på å bidra til at flere barn og unge får delta i idrettaktiviteter og det blir svært interessant å se hvilke erfaringer de får. 

Hekkeløper Amalie Iuel var også tilstede og utfordet Statsråden og lederne fra Coop og Røde Kors til kappløp sammen med noen barn og ungdommer som var på friidrettskole på Bislett. De fleste løp 50 meter, mens Amalie skulle prøve å ta dem igjen fra 50 meter bak det igjen. Som vi ser på bildet under klarte hun ikke det, men Statsråden klarte seg svært bra mot de unge talentene. 

Samarbeid mellom Røde Kors og Coop

Selv om hun ikke vant var hun helt kalrt mest populær blant barna i etterkant.  

Samarbeid mellom Røde Kors og Coop