Hopp til hovedinnholdet

Digitale foredrag

Her vil vi publisere digitale foredrag om frivillighet.

Digitalt foredrag: Koronakrisen og konsekvenser for frivillige organisasjoner

I 2022 feirer vi Frivillighetens år. Vi håper at feiringen av Norges viktigste lagarbeid vil gi oss en styrket frivillighet hvor enda flere finner sitt fellesskap. Som opptakt til feiringen har Frivillighet Norge ved nettverksgruppe for forskning og utvikling av frivilligheten invitert forskere ved Institutt for samfunnsforskning til å holde foredrag om aktuelle temaer for frivillig og offentlig sektor. Det kommer i alt tre foredrag.

Foredrag nr 1: Korona

Det første foredraget er med sosiolog og forsker Daniel Arnesen og handler om frivilligheten etter koronakrisen og konsekvenser for frivillige organisasjoner, aktiviteter og samfunnsrolle. Foredraget setter søkelys på de utfordringene frivillig sektor har etter pandemien.

Foredrag nr 2: Rammevilkår

Det andre foredraget i serien handler om Frivilligheten og det offentlige. Vi snakker om blant annet rammevilkår for frivillige organisasjoner og samspill med kommunale myndigheter. Foredraget viser at en helhetlig frivillighetspolitikk er med på å legge bedre til rette for det frivillige arbeidet i lag og foreninger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring