Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen deles ut på FNs dag for frivillig innsats, 5. desember. Prisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

Nominer din favoritt på frivillighetensdag.no.

Hvem får årets pris?

Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.      

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge og Norsk Tipping.

Kontaktperson for Frivillighetsprisen er Morten Skjæveland (mortens@frivillighetnorge.no)