Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Kalender

 • 17
  august

  Snakker vi for mye om folkehelse? Møteplass Folkehelse på Arendalsuka

  Regjeringen er i gang med å skrive en stortingsmelding om folkehelse. Den er varslet at skal legges frem våren 2023. I den forbindelse stiller vi spørsmålet: Snakker vi for mye om folkehelse?

  Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
 • 17
  august

  Hva krever det å få med flere i frivillige organisasjoner?

  Nå bør det virkelig satses på å få flere barn og unge med i de frivillige organisasjonene. Hva må til for å ruste opp frivillig sektor fremover, og gi flere muligheten til å delta i fellesskapet? Vi ser på kommunene som tilretteleggere for økt deltakelse i lokale lag og foreninger, og på utfordringer hvor organisasjonene kan bidra med løsninger.

  Frivillighetsteltet, Arendal
 • 25
  august

  Nettverksgruppemøte Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

  Møtet vil handle om politiattester, lokaler og ny rapport om Frivillighetsregisteret

  Stort møterom, Frivillighet Norge
 • 29
  august

  Webinar: "Alle som vil skal få delta"

  Vil du lære mer om god frivillighetspolitikk i praksis? I dette webinaret vil KS, i samarbeid med Frivillighet Norge, snakke mer om kommunens rolle som tilrettelegger for frivillige lag og foreninger.

  På nett
 • 1
  september

  Momskompensasjon på varer og tjenester

  Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 • 15
  september

  Aktivitetsstøtta

  Aktivitetsstøtta er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

 • 15
  september

  Bærekraftsstøtta

  LNU har inngått en femårig avtale med Norad til en satsning på bærekraft i organisasjonene. En del av denne satsningen er Bærekraftsstøtta, en prosjektstøtteordning som gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge.

 • 22
  september

  Hvordan øker vi mangfoldet i organisasjonen?

  Hvordan kan vi sette av ressurser og gjøre målet om mangfold til en del av organisasjonsutviklingen? Hvilke muligheter har min organisasjon? Gjennom to samlinger denne høsten gir vi en introduksjon til arbeidsverktøyene i Inkludering på topp, og viser hvordan disse kan tas i bruk.

  Vega Scene, Oslo

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring