Hopp til hovedinnholdet

Hvem bidrar til at barn og unge blir med på fritidsaktiviteter?

Passer for: frivillige organisasjoner, helse- og utdanningspersonell, unge, politikere
En gjeng med barn ser opp på fotografen
Foto: Sambandet

Frivillighet Norge samarbeider med Landsgruppen av helsesykepleiere og inviterer til en debatt om inkludering av barn og unge i fritidsaktivitet.

Alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta, uansett hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. For å lykkes med dette må flere unge, foresatte og ansatte få informasjon om aktuelle fritidsaktiviteter, og skolen er en god arena for å nå ut til flere. Kommunen har en viktige rolle som koordinator og tilrettelegger for varig deltakelse, særlig for utsatte barn og unge.

Vi tar utgangspunkt i tiltak nr 15 og 17 i ny handlingsplan "Alle inkludert" fra Kultur- og likestillingsdepartementet og vi spør:

  • Hvem bidrar til å spre informasjon og øke deltakelsen i frivillige organisasjoners fritidsaktiviteter?
  • Hvilke utfordringer løses lokalt for å få med flere nye, og hva kan gi nye resultater?

Ungfritid.no er en digital plattform der kommunene kan vise fram ulike typer av fritidsaktiviteter, i tillegg til aktuelle støtteordninger for foresatte og foreninger. Skolen og laget rundt barnet er viktig, og kommunene må ha kapasitet til å tilrettelegge og veilede, i tråd med målene i Fritidserklæringen.

Frivillighet Norge jobber med en arbeidsmodell for inkludering av barn og unge i kommunene, og har et prosjekt finansiert av «Partnerskap mot mobbing» hvor helsesykepleiere og skoler inngår som målgrupper. Vi samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og barne- og ungdomsrådet der, og tester tiltak som bidrar til god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud for barn og unge.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring