Søk

Årsmøte i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge inviterer til sitt digitale årsmøte den 28. mai!

Møtet er for medlemmer i Frivillighet Norge og inviterte gjester.

Årsmøtet startes og konstitueres kl. 15.00, men du kan møte opp allerede kl 14:30 for registrering. Er du usikker på det tekniske ved digitalt møte anbefaler vi at du tar deg god tid og bruker et par minutter på å sette deg inn systemet. Forventet møteslutt er kl. 19:00.

Vi ber om at påmeldinger kommer innen 26. mai kl. 12:00.


Kulturminister Abid Raja
Kulturministeren vil holde en tale til årsmøtet i Frivillighet Norge og delta i en samtale med styreleder Heikki Eidsvoll Holmås.


Teknisk informasjon
Frivillighet Norge har valgt å bruke Zoom for kommunikasjon og SurveyXact til avstemming. Informasjon om hvordan man bruker disse verktøyene vil komme bli sendt til påmeldte deltakere til årsmøtet. I tillegg vil det være en kjapp gjennomgang av verktøyene på formøtet 26. mai.


Teknisk sikkerhet
For å sikre en god og trygg gjennomføring av årsmøtet er Frivillighet Norge avhengig av to plattformer. Den ene plattformen brukes til overføring av lyd og video, og den andre brukes til avstemminger og valg. Vi ønsker å bruke plattformer som er inkluderende og brukervennlige slik at flest mulig kan delta på årsmøtet. Samtidig skal sikkerheten, både for arrangementet og for møtedeltakerne, ivaretas.

Vi har erfaringer med flere plattformer for videomøter og mener at Zoom er den mest brukervennlige, og gir best muligheter for å lede større møter som et årsmøte i Frivillighet Norge.

Hvordan sikre at GDPR blir overholdt?
- Bruker kun server i Europa

Sender Zoom informasjon til Facebook?
- Zoom Removes Code That Sends Data to Facebook
- Zoom iOS app will no longer send data to Facebook following backlash

Er det fare for at andre kommer seg inn på møtet?
- Vi har passord og venterom, så kun de vi godkjenner kommer inn

Må jeg laste ned appen?
- Nei, det har ingen konsekvenser for funksjonalitet å ikke gjøre det


For å løse sikkerhets- og personvernutfordringer med Zoom vil vi bruke server som er plassert i Europa som oppfyller GDPR-kravene, og vi vil ha et passordbeskyttet møte og et venterom hvor Frivillighet Norge sikrer at uvedkommende ikke slippes inn på møtet.

Det vil være mulig å delta på møtet via nettleser eller ved å ringe inn, så dersom deltakere ikke ønsker å installere Zoom-appen lokalt kan de likevel delta på møtet.


Invitasjon til formøtet
Alle deltakere til Frivillighet Norges årsmøte er invitert til et formøte 26. mai. Formøtet vil bli brukt til å gi deltakerne en innføring i de tekniske løsningene og sakene som skal tas opp på årsmøtet.

Påmelding og mer informasjon om formøtet finner du her.


Sakspapirer og innkalling

Sakspapirer til Frivillighet Norges årsmøte 2020 med ettersendte sak 12

Vedlegg til årsmøtet
- Årsrapport til Frivillighet Norge 2019
- Sak 12 Årsmøteresolusjoner.

Fullmakter
For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett. Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt til [email protected].

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring