Hopp til hovedinnholdet

Årsmøte i Frivillighet Norge

Illustrasjon av noen som snakker gjennom en PC

Årsmøtet er Frivillighet Norges øverste organ. Hvert år samles representanter fra medlemsorganisasjonene, legger føringer for Frivillighet Norges arbeid det neste året og vedtar regnskap og årsmelding fra året før.

Årsmøtet holdes digitalt i Zoom. Det er registrering fra kl. 15.30.

Innkallingen til årsmøtet ble sendt ut til medlemmene i Frivillighet Norge 26. mars, i tråd med vedtektene om at denne sendes ut 8 uker før møtet.

Formøter

19. mai kl. 10.00-11.00
Møte om Frivillighetens år 2022 i anledning Frivillighet Norges årsmøte

Vi inviterer til gjennomgang av Frivillighetens år 2022 som et oppspill til årsmøtet i Frivillighet Norge. På møtet introduseres det som vil bli en politisk fanesak for Frivillighetens år 2022.
Les mer om formøtet om Frivillighetens år her.

26. mai 10.00-12.00
Intro til årsmøte og samtale om Samspill og samarbeid med kommunen etter korona

I anledning årsmøtet har vi et formøte dagen før, der vi har invitert lokale politikere og ledere i frivillige organisasjoner til en samtale om samspill og samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor etter korona. Formøtet inneholder også en intro til årsmøtet og presentasjon av noen av sakene. Les mer om dette formøtet her.

Kandidater til styret i Frivillighet Norge

Valgkomiteens brev med invitasjon til å nominere kandidater ble sendt ut til medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge 13. januar 2021. Fristen for å nominere kandidater var 15. mars.

Se brevet fra valgkomiteen her.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring