Hopp til hovedinnholdet

Dialogmøte med Innvandrerråd

Hender som holder en vaffel
Foto: Hedvig Kolboholen

Gjennom Dialogmøtene med Innvandrerråd ønsker Frivillighet Norge at vi skal bli kjent med hverandres arbeid, og utveksle erfaringer og muligheter for samarbeid.

Vi ønsker å høre hva Innvandrerråd jobber med og er opptatt av når det gjelder frivillige organisasjoner og arbeid for økt deltakelse. Vi presentere noen av de viktigste sakene vi jobber med, ressurser og arrangement som det er mulig for dere å benytte dere av.

Regjeringen har varslet at de lanserer sin nye strategi for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet på den nasjonale integreringskonferansen 9. juni. Frivillighet Norge kommer til å gjennomføre et webinar 19. august om den nye strategien. På møtet inviterer vi til et samarbeid om dette.

Tema i møtet

  • Velkommen og presentasjon av deltakerne
  • Samarbeid om et webinar Frivillighet Norge arrangerer 19. august om regjeringens nye strategi for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet
  • Årets nasjonale frivillighetspris – informasjon om nominasjonskampanjen som er i gang!
  • Samarbeid om inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge, Ungfritid.no, og rekruttering til gjennom Frivillig.no
  • Nyhetsbrev for minoritetsorganisasjoner, aktuelle kurs høsten 2021 og Frivillighetens år 2022

På møtet vil vi presentere saker vi jobber med og inviterer til spørsmål og dialog om disse.Med gjerne fra til oss om det er tema dere ønsker å ta opp.


Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner. Vi jobber med å styrke dialogen med myndighetene og bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner. Vi har flere felles mål og målgrupper med innvandrerrådene og organisasjoner som er tilknyttet dere.

Her kan dere lese Frivillighet Norges innspill til regjeringens strategi for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet

Nominasjonskampanjen for Frivillighetsprisen er i gang - nominer din kandidat her!

Her finner dere informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse.

Det første Dialogmøtet med innvandrerråd ble gjennomført 13. april. Vi ser fram til videre dialog.

Relaterte nyheter

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring