Søk

Digital debatt i regi av Frivillighet Norge

Fritidsaktiviteter for alle – men til hvilken pris?

Frivillighet Norge vil at alle barn skal få delta på de fritidsaktiviteter de ønsker.

Vi heier på tiltak som river økonomiske barrierer for deltakelse. Men hva kan slike tiltak også utfordre og endre på? Hvordan sikrer vi at tiltakene når de som trenger det mest?
Kan kommunes og statens iver for å skape aktivitet uten kostnad for deltakerne medføre noen utfordringer på sikt for de frivillige organisasjonene?

Etter et halvt år med korona og begrenset aktivitet er vi nå bekymret for at mange barn og unge ikke starter opp igjen med sine fritidsaktiviteter når samfunnet åpner opp igjen. Hvordan får vi alle med?

Frivillighet Norge har vedtatt en resolusjon på sitt årsmøte i mai 2020 «Frivillighet Norge vil bidra til at flere barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, og spesielt barn i familier med vedvarende lavinntekt.» Vi jobber med Ungfritid.no som et nytt nasjonalt verktøy for at flere nye barn og unge skal finne en varig fritidsaktivitet som passer for dem, og som det varslede Fritidskortet kanskje kan bidra til at de kan bli med på.

Nå inviterer vi til en «Dugnad for økt deltakelse» og vil oppfordre frivillige organisasjoner til å legge til rette for vekst i sine fritidsaktiviteter med et mangfold av nye deltakere. Har organisasjonene nok frivillige til å gjennomføre aktivitetene i tiden fremover? Hvilke barrierer står i veien for dette?

Tirsdag 11. august
inviterer vi til en gratis digital debatt om dette tema, sammen med politikere og ledere fra nasjonale organisasjoner.

Endelig tidspunkt for debatten kommer men du kan holde av 11. august i din kalender og melde din interesse allerede nå. Sjekk også gjerne ut Ungfritid.no så lenge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring