Hopp til hovedinnholdet

Digital konferanse med Vestland Fylkeskommune og Frivillighet Norge

Bilde av en fra røde kors som snakker med en gutt, med logo fra arrangørene

Auka samspel gjennom kommunal frivilligpolitikk

Korleis kan ein frivilligheitspolitikk i kommunane føre til auka samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor? Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til digital konferanse fredag 28. mai kl. 12.00 – 14.00.

Målet med konferansen

Mobilisere og inspirere kommunane i Vestland til å setje i gang arbeidet med å utvikle og vedta politikk for frivillig sektor i samarbeid med frivilligheita.

Målgruppe

Kommunalt tilsette innan kultur, idrett, folkehelse og planarbeid. Politikarar. Frivilligsentralar. Konferansen er open for alle, krever påmelding, og tema er retta inn mot kommunane.

Praktisk

Konferansen blir gjennomført på Zoom, og påmeldingsfristen er 27. mai. Alle påmelde får tilsendt e-post med lenke til konferansen på e-post seinast på føremiddagen 28. mai.

Program

12.00 Velkomen v/ Vestland Fylkeskommune og Frivillighet Norge

12.10 Kvifor frivilligpolitikk i kommunane?

Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar v/ Håkon Solbu Trætteberg, forskar ved senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor

12.25 Korleis utvikle god frivilligpolitikk i kommunane? v/ Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgjevar i Frivillighet Norge

12.45 Løft for frivilligheita i Vestland. Presentasjon av kunnskapsgrunnlag og tiltak for frivillig sektor v/ Åge Avedal, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

12.55 Pause

13.05 Mobilisering etter korona-krisa. Inkludering gjennom rekruttering.

Presentasjon av Frivillig.no og Ungfritid.no, «Dugnad for økt deltakelse» og Frivilligheitas år 2022 v/ Vanja Konradsen, prosjektleiar i Frivillighet Norge

13.20 Flekkefjord kommune sitt arbeid med frivilligheitspolitikk v/ Marianne Hafte, dagleg leiar ved Frivilligsentralen i Flekkefjord

13.30 Frivilligsentralane som medspelar for frivillige og kommunane v/ Kari Valle, leiar i Vestland frivilligsentralar

13.35 Samarbeid mellom frivillige og det offentlege innan kulturminnearbeid

13.45 Frivilligheit og kultur som del av planlegginga i kommunane.

Arbeidet med regional plan for kultur, idrett og friluftsliv i Vestland

v/ Sissel Lillebø Aarseth, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

13.55 Takk for i dag! v/ Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge

14.00 Høve til å henge igjen på Zoom for å diskutere innhaldet i konferansen og dele erfaringar fram til kl. 14.30

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring