Søk

Digitale konferanser i samarbeid med Vestland og Rogaland

12. oktober arrangerer vi en digital konferanse sammen med Vestland fylkeskommune og 15. oktober sammen med Rogaland fylkeskommune.

Fylkeskommunene har blitt en viktigere aktør for Frivillighet Norge de siste årene. En viktig årsak er at fylkeskommunene har fått en større rolle som en regional samfunnsutvikler, noe som også berører frivillig sektor. Flere fylkeskommuner er i gang med å utvikle en egen frivillighetspolitikk der Frivillighet Norge bidrar med råd og ulike innspillprosesser.

12. oktober arrangeres det en digital konferanse i Vestland og 15. oktober i Rogaland. Konferansene gjennomføres i samarbeid med Frivillighet Norge. Målgruppen er de frivillige organisasjonenes regional- eller fylkesledd i fylkeskommunen. Det inviteres til faglig påfyll som kan være relevant i en hverdag preget av smitteverntiltak som begrenser aktivitet og oppfølging av medlemmer og vekstmuligheter.

Du kan melde seg på konferansen i Vestland her.


Du kan melde seg på konferansen i Rogaland her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring