Søk

Digitalt: Innspillsmøte om frivillige organisasjoner i Lindesnes kommune

Frivillighet Norge og Lindesnes kommune inviterer til innspillsmøte rundt ny frivillighetserklæring!

Lindesnes kommune skal lage frivillighetserklæring. Denne skal si noe om hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten. Som en del av arbeidet med denne vil kommunen ha deres innspill på tema om hvordan det skal være lett å drive aktiviteter i kommunen, hva dere har bruk for og hvordan kommunen kan være med å legge til rette. Innspillene vi får vil danne grunnlag for innholdet frivillighetserklæringen.

Lindesnes sin kommuneplan heter «Bedre sammen». Et av målene er at vi skal være en åpen og inkluderende kommune der innbyggerne deltar og engasjerer seg. Frivilligheten er en bærebjelke i lokalsamfunnene våre. For at frivillighetserklæringen skal bli relevant og nyttig er det viktig å få frem frivillighetens stemmer. Vi håper derfor på bred deltakelse fra alle i organisasjonslivet. Du trenger ikke ha et verv eller ha lang fartstid i en organisasjon, vi ønsker velkommen alle som engasjerer seg for frivilligheten i Lindesnes kommune.

Tid: Onsdag 30. september kl. 18:00-19:00
Sted: Digitalt (lenke sendes ut i forkant av arrangementet)
Påmelding: Gratis
Arrangør: Lindesnes kommune og Frivillighet Norge»

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring