Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Årsmøte til Frivillighet Norges 2022

En datamaskin med logo til Frivillighet Norge

Datoen for årsmøtet er satt til 1. juni. Her møtes medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge for å behandle regnskap, og planer for Frivillighet Norges arbeid.


Sted: Henry Dunantsalen i Røde korssenteret, Hausmannsgate 7, Oslo.
Dato: 1. juni 2022.
Tid: 15:00 - 19:30. Årsmøteforhandlingene starter kl. 16:00.

PROGRAM

Statsminister Jonas Gahr Støre vil holde en hilsningstale på årsmøtet.

Før årsmøtet har vi en samtale i anledning Frivillighetens år. Tidligere stortingsrepresentant (V) og kulturminister Trine Skei Grande delta i samtalen. Vi har også invitert sittende kulturminister Annette Trettebergstuen (AP). Samtalen ledes av generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Han får også med seg ledere fra frivillige organisasjoner som forteller om sitt engasjement i Frivillighetens år.

Fra kl. 14:00 tilbyr vi intro til årsmøtet og praktisk gjennomføring. Registreringen til årsmøtet åpner kl. 14.30.

15:00 Hva får vi ut av Frivillighetens år? Samtale mellom politikere og organisasjoner midtveis i året.
15:45
Pause
16:00
Årsmøtet åpner
17:30
Pause med kake for Frivillighetens år 2022
17:55
Årsmøtet fortsetter
18:15
Hilsningstale ved Statsminister Jonas Gahr Støre
19:20
Avslutning ved styreleder i Frivillighet Norge
19:30
Årsmøtet slutter

Vi tar forbehold om endringer i klokkeslettene.

Årsmøtet i år vil være et hybrid møte. Det vil si at man kan delta enten fysisk eller digitalt. Frivillighet Norge vil legge til rette slik at man kan votere eller ta ordet uavhengig av hvor man deltar fra. Lenke for digital deltakelse sendes kun til de som har meldt seg på årsmøtet.

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET

Her laster du ned sakspapirene til årsmøtet:

Sakspapirer til årsmøtet i Frivillighet Norge 2022.

Vedlegg til sakene som følger som egne vedlegg:

Sak 4 Årsmelding

Fra pandemi til framtid. Statusrapport for frivilligheten og Frivillighet Norges årsrapport 2021.

Sak 5 Årsregnskap

Årsregnskap Frivillighet Norge 2021.

Revisors beretning.

FRISTER

  • Påmeldingsfrist til årsmøtet er 24. mai.
  • Styret hatt satt en frist 23. mai for å komme med eventuelle tilleggs- eller endringsforslag til handlingsplanen og ny Strategi for Frivillighet Norge. Dette er fordi styret trenger tid for å behandle evt. forslag. Styrets innstilling til endrings- eller tilleggsforslag sendes ut til medlemmene 31.mai.
  • Frist for å sende forslag på saker og vedtektsendringer til årsmøtet er 20. april. Forslag sendes til [email protected].
  • Frist for å foreslå kandidater til å sitte i valgkomiteen er 20. april. Forslag sendes til [email protected]
  • Sakspapirer til årsmøtet sendes ut 4. mai.

PÅMELDING OG FULLMAKT

Hver medlemsorganisasjon kan sende en delegat til årsmøtet til Frivillighet Norge. For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett.

Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt til [email protected]. Forslag til fullmaktsskjema dere kan bruke finner du under.

Last ned fullmaktsskjema for 2022 her.


ER NOE UKLART?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 56 76 50 eller send en e-post til [email protected].

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring