Hopp til hovedinnholdet

Årsmøte for Frivillighet Norge 2023

Bilde fra tidligere årsmøte av voteringsituasjon

Datoen for årsmøtet er satt til 1. juni. Her møtes medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge for å behandle regnskap, og planer for Frivillighet Norges arbeid.


Sted: Melasalen i Melahuset i Mariboesgate 8, Oslo.
Dato: 1. juni 2023.
Tid: 16:00 - 19:00. Registreringen fra kl. 14:30. Lunsj og faglig program fra kl. 11:30.


SAKSPAPIRER OG PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I FRIVILLIGHET NORGE


Statsminister Jonas Gahr Støre holder en hilsen til årsmøtet via video.

Vi varmer opp til årsmøtet med faglig program der vi setter fokus på bærekraft. Hva innebærer det å sette bærekraft på agendaen i frivillige organisasjoner, og hvordan kan vi gjøre det? Vi ser også på sammenhenger mellom bærekraft, frivillighet og velferdsstaten. Les mer og meld på til det faglige programmet her.

Vi har også en introduksjon til årsmøtet for de som ønsker litt ekstra informasjon og er nye på årsmøtet vårt. Her går vi gjennom viktige punkter i forretningsorden og sier litt om sakene.

Påmelding til årsmøtet gjøres via knappen til høyre eller via denne lenken.


PROGRAM FOR DAGEN

11:30 Lunsj og velkomst for faglig program.

12:00 Faglig program om bærekraft i frivilligheten

14:30 Registreringen til fysisk del av årsmøtet åpner.

15:00 Introduksjon til årsmøtet.

15:30 Registreringen til digital del av årsmøtet åpner i Zoom.

16:00 Årsmøtet åpner


17:30 Pause

17:50 Årsmøtet fortsetter


18:55 Avslutning ved styreleder i Frivillighet Norge


19:00 Årsmøtet slutter

Vi tar forbehold om endringer i klokkeslettene.

MØTEFORM

Årsmøtet i år vil være et hybrid møte. Det vil si at man kan delta enten fysisk eller digitalt. Digital deltakelse foregår i ZOOM. Frivillighet Norge vil legge til rette slik at man kan votere og ta ordet uavhengig av hvor man deltar fra. Lenke for digital deltakelse sendes til de som har meldt seg på årsmøtet.

Ved skriftlige voteringer under årsmøtet vil dette foregå digitalt for både de som deltar fysisk og de som deltar digitalt. Dette kan delegatene gjøre via egen laptop, nettbrett eller smarttelefon.

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET

Sakspapirene til årsmøtet kan lastes ned her:

Årsmøtesakspapirer 2023


Sakspapirene har følgende vedlegg:


Sak 4 Årsmelding
Statusrapport 2022 med styrets signatur
Statusrapport 2022 med sidetall

Rapport for Frivillighetens år 2022

Sak 5 Regnskap
Årsregnskap Frivillighet Norge 2022

Revisors beretning

Sak 11 Årsmøteresolusjon
Rapport fra arbeidsgruppe i Frivillighet Norge - "Vi trenger alle et sted å være"

Styret hatt satt en frist 23. mai for å komme med eventuelle tilleggs- eller endringsforslag til handlingsplanen og årsmøteresolusjonen. Dette er fordi styret trenger tid for å behandle evt. forslag. Styrets innstilling til endrings- eller tilleggsforslag sendes ut til medlemmene 31.mai. Fristen for å levere endringsforslag til de andre sakene er rett etter godkjenning av innkalling og dagsorden på årsmøtet.

PÅMELDING OG FULLMAKT

Hver medlemsorganisasjon kan sende en delegat til årsmøtet til Frivillighet Norge. For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett.

Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt til  corita@frivillighetnorge.no. Forslag til fullmaktsskjema dere kan bruke finner du under.

Last ned fullmaktsskjema for 2023 her.

ER NOE UKLART?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 56 76 50 eller send en e-post til  corita@frivillighetnorge.no.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring