Søk

Inkludering på topp

Inkludering på topp innledere
Foto og opphavsrett: Fra venstre, øverste rad: Astri Liland (Norsk Landbrukssamvirke), Dyveke Hamza (Advokatfirmaet Haavind), Hanne Bjurstrøm (LDO), Umar Ashraf (Norsk Folkehjelp), Marianne Mikkelsen, Hannah Wozene Kvam (Frivillighet Norge), Stian Slåtterøy Johnsen (Frivillighet Norge)

Velkommen til konferanse om status og verktøy for økt mangfold. Hva har vi lært om hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant sine ansatte og frivillige?


Program

Frivillighet Norge etablerte programmet Inkludering på topp i 2019. På konferansen gjør vi status for arbeidet etter 2 år og presenterer ressurser og verktøy for hvordan man kan jobbe for å nå målene om mer mangfold. Vi har invitert spennende innledere som selv har erfaring med å skape endring. Gjennom konferansen ønsker vi både å inspirere, dele kunnskap og å stille større forventninger til oss selv.

Inkludering på topp tar opp temaer og utvikler verktøy som er nyttige for frivillige organisasjoner som jobber med å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen.

Innledere

Konferansier: Umar Ashraf
Umar er forfatter og kommunikasjonsrådgiver og har markert seg i debatter om mangfold, blant annen gjennom boka Hvit PR. Han jobber som spesialrådgiver i kommunikasjon ved Oslo universitetssykehus.

  • STATUS. Hva har vi lært, hvor er vi?

Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge
Presentasjon av status for Inkludering på topp og ny kartlegging av mangfold på toppen.

Hannah Wozene Kvam, rådgiver i Viken fylkeskommune
Hannah har vært engasjert i arbeid for mer mangfold i mange år, både i jobbsammenheng, i organisasjoner og som kunster. Hun deler sine tanker om hvor arbeidet med mangfold står og hva vi har oppnådd.

  • ENDRING. Hvordan skaper vi endring som gir mangfold?

Marianne Mikkelsen, tidligere mangfoldsjef i NRK
NRK har satset og lyktes med å øke mangfoldet. Marianne deler erfaringer fra arbeide med dette. Hun ledet rekrutteringstiltaket NRK FleRe i over ti år. Hun er opprinnelig journalist og redaksjonell leder.

Dyveke Hamza, direktør i advokatfirmaet Haavind
Dyveke har lang erfaring fra arbeid med ledelse- og organisasjonsutvikling både innen næringsliv og offentlige institusjoner. Hun er kjent som en av ekspertene på mangfold i arbeidslivet, har skrevet lærebok og underviser på universiteter og høgskoler i HR fag, spesielt innenfor mangfold innovasjon og ledelse.

Stian Slåtterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
Stian har fulgt Frivillighet Norges arbeid for en inkluderende og mangfoldig frivillig sektor i mer enn ti år. Arbeid for en åpen og tilgjengelig frivillighet har blitt stadig viktigere for Frivillighet Norge.

Samtale mellom innlederne, ledet av dagens konferansier.

  • VERKTØY

Nasrin Naimy, rådgiver i Frivillighet Norge
Presentasjon av verktøy som er laget i Inkludering på topp

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
LDO jobber med å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering. Hanne åpner Likestillings- og diskrimineringsombudets verktøykasse for oss

Astri Liland, Fagsjef kompetanse i Norsk landbrukssamvirke
Astri er også styremedlem i Studieforbundet næring og samfunn og Vofo. Hun snakker om læring i organisasjoner og systematisk valgkomitearbeid.

Målgruppe for samlingen

Samlingen retter seg særlig mot ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i større og mindre frivillige organisasjoner.

Praktisk

Samlingen foregår digitalt. Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.

Om Inkludering på topp 2020

Gjennom programmet Inkludering på topp setter vi fokus på å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Inkludering på topp har som mål

  • å identifisere og peke på utfordringene vi ser i frivillig sektor
  • å jobbe med å finne og dele løsninger og verktøy for hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Her finner du resultater fra arbeidet med Inkludering på topp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring