Hopp til hovedinnholdet

Møte i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår

Bilde av demonstrasjon. plakat med tekst "nei til moms på friluftsliv"
Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Representanter fra medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge inviteres til årets første møte i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår. Her vil vi blant annet ta opp erfaringer fra fjorårets søkerrunde for momskompensasjon, høringer og erfaringer med skattefradragsordningen.

Agenda:

1. Frivillighet Norges erfaringsrapport fra søknadsrunden 2020 på momskompensasjon
Vi går igjennom hovedtrekk fra rapporten og tar med ytterligere innspill som kommer frem i møtet.

2. Forskrift momskompensasjon
Kulturdepartementet har sent ut endringer i forskrift om momskompensasjon. Vi går igjennom forslag til endringer og tar med innspill til Frivillighet Norges høringssvar.

3. Moderniseringsdirektivet
Barne- og familiedepartementet har sendt ut en høring om gjennomføring av moderniseringsdirektivet.
Vi går igjennom forslag til endringer og tar med innspill til Frivillighet Norges høringssvar.

4. Stimuleringsordning
Vi regner med at det snart vil komme høring på den varslede stimuleringsordningen for frivilligheten. Vi informerer om det vi vet så langt.

5. Frivillighet Norges rapport om skattefradragsordningen
Gjennomgang av hovedpunkter i rapporten om skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

6. Eventuelt

Kontaktperson

Janne Nyhus
Politisk rådgiver
97 07 56 96
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring