Søk

NY DATO! Ung psykisk helse - Møteplass folkehelse 2020

Møteplass folkehelse setter fokus på ung psykisk helse og samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

Ny dato for Møteplass Folkehelse 2020

Det er gøy å se at det er stor interesse for å delta på Møteplass folkehelse, og vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å delta. Vi har gjort en helhetsvurdering av konferansen og landet på å utsette konferansen til 19. september.

Vi har gjort den vurderingen på bakgrunn av at mange deltagere må reise ganske langt for å delta. Siden vi ikke vet hvordan situasjonen knyttet til covid-19 er i nær fremtid ønsker vi ikke å legge opp til at mange nå bestiller reiser for å potensielt ikke kunne reise dersom vi skulle bli nødt til å avlyse på kort varsel.

Vi håper at flest mulig kan delta i september. Følg med her eller på https://www.facebook.com/events/196046328396982/ for mer informasjon om nytt tidspunkt.

Leter du etter råd rundt covid-19 og arrangementer i egen organisasjon har vi samlet informasjon på https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/informasjon-om-koronavirus-for-organisasjoner

Vi beklager eventuelle problemer dette skaper for håper dere har forståelse for beslutningen om å utsette.

De siste årene har psykisk helse blant unge fått langt større oppmerksomhet. Ungdata-undersøkelsen viser at flere har psykiske helseplager, livsmestring introduseres som fag i skolen og media har mange saker om unges psykiske helse. Hvordan påvirker dette unge som deltar i frivillig aktivitet, og hvordan kan frivillige organisasjoner møte denne utviklingen?

Ung psykisk helse - Møteplass folkehelse 2020

Vi inviterer unge i frivillige organisasjoner til konferanse om frivillighetens rolle i arbeidet med psykisk helse for unge.

Dagen brukes til å dele erfaringer om hvordan organisasjonene jobber med å være gode møteplasser for alle som brenner for deres aktivitet; hvordan tillitsvalgte og deltagere i organisasjonene kan møte andre med psykiske utfordringer; og å gi innspill til hvordan man kan jobbe for bedre psykisk helse blant barn og unge.

Detaljert program kommer.

Målgruppe: Unge som deltar i frivillige organisasjoner eller er interessert i temaet. Ansatte og tillitsvalgte i organisasjoner som har barn og unge som målgruppe.

Praktisk: Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir servert lunsj. Deltakere som ikke er bosatt i Osloområdet kan få reisestøtte. Ta kontakt med [email protected] for mer informasjon om dette.


Sted: Åpen Scene, Badstugata 2, 0183

Møteplass folkehelse har som mål om å styrke samarbeidet mellom offentlig- og frivillig sektor på folkehelsefeltet. Arrangementene er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Frivillighet Norge og får støtte over statsbudsjettet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring