Søk

Møteplass folkehelse - Frivillighet, folkehelse og korona

Bilde fra Møteplass folkehelse i 2019
Bilde fra Møteplass folkehelse i 2019

Frivillighet Norge ønsker deg hjertelig velkommen til vårt digitale arrangement, Møteplass folkehelse - Frivillighet, folkehelse og korona!

Vi har lagt bak oss en spesiell vår med stort fokus på sykdom og helse, men hvordan har det gått med aktivitetstilbud, sosiale møteplasser og hjelpetilbud de frivillige organisasjonene har?
Hvordan har frivilligheten spilt en rolle i denne perioden og hvordan har samarbeidet med det offentlige fungert? Hva har kommuner og organisasjoner lært igjennom krisen som vi kan ta med i det fremtidige arbeidet og samarbeidet?

Vi inviterer til digital Møteplass folkehelse for å snakke om hva koronakrisa har lært oss og hvordan vi kan bli bedre rustet for en fremtidig krise. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Røde Kors og KS kommer til oss for å snakke om sine erfaringer.

Denne debatten vil bli ledet av Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge, og med han har vi:
Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors
Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening
Bjørn Arild Gram, Styreleder i KS

Onsdag 12. august klokka 10.00-11.00. Arrangementet foregår på nett. Lenke vil kun bli sendt ut til påmeldte.

Arrangementene er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Frivillighet Norge og får støtte over statsbudsjettet.

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring