Søk

Nettseminar: Sivilsamfunn og rettigheter i Romania 2020

Mange mennesker protesterer foran parlamentet i Bucuresti
Fra protestene i Bucuresti 10. august. Foto: Declic

Åpent seminar om forholdene for sivilsamfunnet i Romania, norske EØS-midler og hvordan din organisasjon kan engasjere seg.

De siste årene har mye gått feil vei i Europa. I flere land er menneskerettigheter og sosiale rettigheter under press. Miljøvernet nedprioriteres, flere utsatte grupper får dårligere kår, likestilling og diskriminering øker og samtidig innskrenkes rommet for de som kunne bidratt, de frivillige organisasjonene. Hvordan står det egentlig til i ett av EUs største land, Romania? Hvordan påvirker politisk ustabilitet sivilsamfunnet? Og hva gjør Norge for å fremme sosial og økonomisk utjevning i Europa? Vi inviterer til et miniseminar hvor vi også spør hva DIN organisasjon kan få ut av større engasjement utenfor Norge.

Norske EØS-midler til sivilsamfunn

De norske EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa og skal fremme samarbeid mellom Norge og mottakerlandene. Frivillighet Norge er med på å fordele midlene som går til å styrke sivilsamfunn i Romania, Active Citizens Fund. For oss er det særlig viktig å styrke samarbeidet mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner fordi vi mener det gir et gjensidig utbytte for dem.

Hvorfor skal akkurat din organisasjon engasjere seg i Romania? Hva kan dere få ut av et slikt samarbeid? Hvordan er egentlig situasjonen i et av EUs største land akkurat nå? Og hvorfor skal dere engasjere dere nettopp her?

Dette seminaret gir en innsikt i den politiske situasjonen i Romania og forholdene for det rumenske sivilsamfunnet. Særlig vil vi legge vekt på de fem temaområdene i Active Citizens Fund:

  • Demokrati, aktivt medborgerskap, god offentlig styring og transparens
  • Menneskerettigheter og likebehandling
  • Sosial rettferdighet og inkludering av sårbare grupper
  • Likestilling av kjønn og kjønnsbasert vold
  • Miljø og klimaendringer

Program

Detaljene i programmet er ikke bekreftet ennå, men vi inviterer flere gode foredragsholdere innen tema, og setter i tillegg av god tid til felles diskusjon og spørsmål. Vi gir dessuten konkret informasjon om hvordan din organisasjon kan delta i bilaterale samarbeid framover.

NB! Arrangementet holdes på engelsk

Påmelding og lenke til nettsending

Følg denne lenken for påmelding.

Seminaret holdes på nett. Lenke sendes ut til påmeldte.

Mer om Active Citizens Fund

Den norske EØS-kontingenten går blant annet til bygging av sivilsamfunn i Europa gjennom fondet Active Citzens Fund. Dette fondet fordeles gjennom separate, bilaterale avtaler med hvert av mottakerlandene, med mål om å utvikle langsiktige, bærekraftig sivilsamfunn, som fremmer demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter. Romania mottar 46 millioner Euro til Active Citizens Fund over en seksårsperiode, men på grunn av frivillighetens særlige uavhengige stilling, er det viktig at det er en uavhengig aktør som mottar og fordeler disse midlene, ikke myndighetene selv.

En viktig del av Active Citizens Fund Romania er å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner, også kalt bilaterale samarbeid. Det er de rumenske organisasjoner som søker om penger til slike prosjekter, men norske organisasjoner deltar som partnere. Frivillighet Norge forvalter midlene til bilateralt samarbeid sammen med den rumenske organisasjonen Civil Society Development Foundation (FDSC).

Her kan du lese mer om Active Citizens Fund

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring