Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

AFS Norge - Programmedarbeider – midlertidig stilling (OSLO)

Søknadsfrist:

FS Norge Internasjonal Utveksling er del av et verdensomspennende nettverk av AFS partnerorganisasjoner som jobber sammen for å fremme global utdanning og utvikle meningsfulle samarbeid på tvers av kulturer. AFS Norge er en ideell, frivillig organisasjon som jobber for å øke nordmenns globale kompetanse ved å tilby ulike interkulturelle læringsmuligheter til individer, familier, skoler og lokalsamfunn. Disse inkluderer utvekslingsprogrammer i over 60 land, muligheter for å være vertskap for en utenlandsk AFS-elev, kurs og workshoper for frivillige, lærere, skoler og bedrifter. I Norge jobber mer enn 400 frivillige med å nå dette målet. For mer informasjon om AFS, se www.afs.no/om-afs.

Programmedarbeider – midlertidig stilling


Innledning

Har du lyst til å jobbe med internasjonale utvekslingsprogrammer i en ideell, frivillig organisasjon? Hos AFS Norge blir du del av et verdensomspennende nettverk av AFS partnerorganisasjoner som jobber sammen for å fremme interkulturelle læringsmuligheter som bidrar til at mennesker utvikler kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden.

Vi har nå ledig et engasjement som programmedarbeider

 • Oppstart: så snart som mulig
 • Varighet: frem til 01.09.2023, eller etter avtale. Mulighet for forlengelse.
 • Stillingsprosent: 100 % (37,5 timer per uke)
 • Arbeidssted: Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo
 • Søknadsfrist: 12.10.22. Aktuelle kandidater innkalles fortløpende.

Stillingsinnhold

Programmedarbeideren skal bidra til at AFS Norge opprettholder god kvalitet på sine tjenester og når sine planlagte strategiske mål innen gitte tidsfrister. Stillingen har ansvar for kundereisen i AFS’ søknadsprosess gjennom følgende hovedoppgaver:

 • Søknadsbehandling på sende- og vertsside
 • Vertsfamilierekruttering og -oppfølging
 • Plassering av vertselever
 • Rådgiving, støtte og oppfølging på sende- og vertsside
 • Oppfølging av, og kommunikasjon med, internasjonale AFS-partnere
 • Programmedarbeider bistår også med andre oppgaver i organisasjonen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført bachelorgrad
 • Erfaring med administrativt arbeid
 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring med kundeveiledning er en fordel
 • Erfaring med konflikthåndtering er en fordel
 • Erfaring fra AFS eller andre frivillige organisasjoner er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med tverrkulturell kommunikasjon en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig, strukturert, effektiv og flink til å prioritere
 • Du håndterer store arbeidsmengder, og trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Du er fleksibel og løsningsorientert, tar selvstendige avgjørelser og involverer samtidig relevante kolleger i prosessen
 • Du er engasjert, sosial, en god formidler og flink til å skape gode relasjoner
 • Du evner å se saker fra flere sider, og liker å løse utfordringer
 • Du er initiativrik og har gjennomføringsevne
 • Du er lojal mot organisasjonens visjon og mål

Vi tilbyr

 • Et dynamisk, utviklende og trivelig arbeidsmiljø bestående av 5 fulltidsansatte og 2 deltidsansatte
 • Erfaring fra verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk
 • Hyggelige lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo
 • 1 times treningsfri i arbeidstiden per uke

Arbeidet utføres hovedsakelig på vårt kontor på Tøyen i Oslo. Det må tidvis påregnes å jobbe noe kvelder og helger.

Ved spørsmål om stillingen kan generalsekretær Julie Hart kontaktes på e-post [email protected] eller telefon 485 17 323. Mellom 23.09 og 09.10 kan programansvarlig Linn Thome kontaktes på [email protected] eller telefon 485 17 324.

Skriftlig søknad vedlagt CV sendes til [email protected] Merk Søknaden med «Programmedarbeider». Aktuelle kandidater innkalles til intervju fortløpende.