Hopp til hovedinnholdet

Amnesty: Kartleggingsoppdrag (Oslo)

Søknadsfrist:

Kartleggingsoppdrag: Mangfold og inkludering i Amnesty

Bakgrunn for oppdraget:

Hvilke nye tiltak kan Amnesty vurdere å sette i gang for å bli en mer mangfoldig arbeidsplass og organisasjon, der alle føler seg velkomne? Hvordan kan vi synligjøre mangfoldet i vårt arbeid? Hvordan kan vi nå ut på nye arenaer og hvordan skal vi endre oss for å sikre inkludering og bli en mer mangfoldig organisasjon?

Amnesty i Norge har som uttalt mål i sin nye strategi å jobbe for å være en organisasjon som i størst mulig grad gjenspeiler samfunnets mangfold og sammensetning. Som en start på dette arbeidet ønsker vi å gjennomføre en kartlegging av organisasjonen for å få en bedre forståelse for situasjonen internt, for å kunne identifisere barrierene for å øke mangfoldet og sikre inkludering, og for å bedre forstå hvordan vi kan tiltrekke oss et mer mangfoldig publikum, støttespillere, aktivister, medlemmer og fremtidige ansatte. Til denne kartleggingen søker vi bistand fra deg eller dere som har erfaring med slike kartlegginger og som kan komme med klare anbefalinger til utviklingen av en mangfoldstrategi for Amnesty i Norge.

Den som får oppdraget vil samarbeide tett med en intern prosjektgruppe som vil bistå ifht kartleggingsprosessen.

Arbeidsoppgaver/oppdragets innhold:

 • Kartlegge/analysere mangfoldet internt i Amnesty i Norge, både i sekretariatet og i bevegelsen. Med mangfold menes alle typer mangfold inkludert kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnivå, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og sosial bakgrunn
 • Identifisere barrierer og utfordringer som er til hinder for å øke mangfoldet i organisasjonen idag
 • Oppdraget skal resultere i en rapport som skal inneholde blant annet:
  • Konkrete anbefalinger og forslag til hvordan Amnesty kan øke mangfoldet i organisasjonen,
  • Konkrete anbefalinger og forslag til hvordan Amnesty kan jobbe mot å bli en organisasjon som sikrer inkludering av alle
 • Presentere funnene og anbefalingene fra kartleggingen for Amnestys ledergruppe og for sekretariatet

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med tilsvarende oppdrag, for eksempel fra forskning eller rådgivning innenfor gitt tematikk opp mot sammenlignbare organisasjoner eller virksomheter
 • Har god innsikt og forståelse for arbeid i frivillig sektor
 • Har kunnskap og erfaring ifht å ivareta personvernhensyn og sensitivitet i arbeidet med mangfoldspørsmål
 • Har anledning til å jobbe enten deltid eller heltid med dette prosjektet med oppstart så raskt som mulig (primært juni 2021).
 • Jobber selvstendig og strukturert
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne

Kartleggingsarbeidet kan gjøres på deltid eller fulltid, etter avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Estimert tidsramme er 20 virkedager. Søknaden bør inneholde referanser, forslag til tidslinje og metodikk samt estimert pris for oppdraget i sin helhet.

Søknadsfrist: 6. august 2021

Se også annonsen her.