Søk

Frelsesarmeen: Innsamlingsleder (Oslo)

Søknadsfrist:

Frelsesarmeens innsamlede midler gjør organisasjonen i stand til å gjennomføre en betydelig innsats ut over de tiltak som mottar støtte fra det offentlige. Markedet for innsamlede midler er i endring, og Frelsesarmeen må tilpasse seg til endrede betingelser. For å opprettholde den betydelige innsatsen i mange samfunnslag, må innsamling målrettes og fokuseres. Dette innebærer at innsamlingsmetodene må gjennomgås og fornyes.

Suppe, såpe, frelse og en ikke-kommersiell holdning skal fortsatt prege innsamlingsarbeidet. Giverne skal bidra ut fra en forståelse for Frelsesarmeens hovedide og budskap, og i tillit til at organisasjonen bruker innsamlede midler på en nøktern måte til beste for mottakerne.

Frelsesarmeen samler inn MNOK 245 pr år, og har innsamlingskostnader på MNOK 17.

Kommunikasjonsavdelingen er Frelsesarmeens fagmiljø for informasjon, innsamling, presse, grafisk design, merkevare og historiefortelling. Vi har en kommunikasjonsstrategi for 2017-2020. Ditt første oppdrag blir å utarbeide en innsamlingsstrategi.

Har du utelukkende et kommersielt perspektiv er stillingen som innsamlingsleder neppe noe for deg.

Etikk er av avgjørende betydning og gir klare rammer for arbeidet. Det er en forutsetning at du forstår og legger til grunn Frelsesarmeens verdier. De mulighetene ekstra midler gir for organisasjonen til å hjelpe flere skal synliggjøres på en elegant, og forsiktig måte. Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Omdømme. Frelsesarmeen har nest best omdømme blant idelle organisasjoner, bare slått av Norges Røde Kors (IPSOS 2019). Også på andelen som har godt inntrykk av virksomhetens samfunnsansvar, scorer Frelsesarmeen helt i toppsjiktet (IPSOS 2018).

Omdømmet er et resultat av målrettet innsats gjennom mer enn 135 år. Innsamling av midler på nye måter og i nye kanaler er utfordrende, og det er en forutsetning at arbeidet bidrar til å styrke Frelsesarmeens omdømme ytterligere.

Frelsesarmeen skal ikke aktivt løpe etter givere, men bruke merkevaren og det gode omdømmet til å bygge opp en bred og grunnleggende forståelse i hele befolkningen for arbeidet Frelsesarmeen utfører.

Oppdrag. Vårt internasjonale oppdrag er “to preach the gospel of Jesus Christ and in His name meet human need without discrimination”.

Folk. Frelsesarmeen i Norge har ca 10.000 medlemmer, 2.000 ansatte og et stort antall frivillige. Internasjonalt utgjør Frelsesarmeen omlag 2 millioner mennesker.

Virksomheter. 257 virksomheter i Norge, Island og Færøyene.

Vi ser etter deg som har følgende personlige egenskaper:

 • Faglig trygg
 • Evne til å sette mål og motivere og følge opp medarbeiderne i å nå dem.
 • Utadvent og omgjengelig
 • Inkluderende, forhører deg med andre.
 • Lederegenskaper, tillit til medarbeiderne
 • Målrettet
 • Uredd
 • God magefølelse på rett og galt
 • Evne til forankring

Du har følgende bakgrunn:

 • Minimum bachelorgrad f eks markedsføring. Lang erfaring og gode resultater kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med salg og/eller innsamling er en fordel
 • Du har erfaring med SoMe og digitalisering
 • Du har vært leder, gjerne for tilsvarende virksomhet
 • Du har gode resultater fra tidligere jobber

Lønn etter avtale. God pensjonsordning.

Arbeidssted: Frelsesarmeens hovedkontor, Kommandør T. I. Øgrims plass 4, 0165 Oslo.

Hvis dette er noe for deg, kontakt våre rådgivere i Headvisor Bitten Sveri/Per Inge Hjertaker tlf 90986427/91729682.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor våre oppdragsgivere.

Søknadsfrist: 2. februar 2020.

Søk her.