Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge: Prosjektassistent 10t i uken

Søknadsfrist:

Frivillighet Norge jobber med et prosjekt for at alle barn og unge skal få delta i varig og organisert fritidsaktivitet fremover. Nå trenger vi en prosjektassistent i et tidsavgrenset engasjement som kan jobbe med administrative oppgaver 10 timer per uke.

Ungfritds logo

Vi har fått midler fra Bufdir og i tiden fremover skal vi jobbe mer med frivillige organisasjoner og bistå dem i deres rekrutteringsarbeid. Vi har lansert Ungfritid.no som ny nasjonal nettside for økt deltakelse og vi har Frivillig.no som verktøy for å rekruttere nye frivillige til lag og foreninger over hele Norge.

I de neste månedene trenger vi administrativ hjelp på prosjektet. I første runde fra mars-juni og muligens fra august- desember, avhengig av svar på sendte søknader om midler i 2021.

Oppgaver i «Dugnad for økt deltakelse» og implementering av Ungfritid.no

  • Innhente tekster, lister og bilder fra organisasjonene
  • Opprette underorganisasjoner, brukere og aktiviteter på Ungfritid.no.
  • Bistå organisasjoner i registreringsløpet i digitale workshops og møter
  • Bistå organisasjoner og veilede dem over telefon, chat og e-post
  • Følge opp råd, utvalg, kommuner og samarbeidspartnere i prosjektet
  • Bistå i gjennomføring i digitale kurs og samlinger
  • Svare på spørsmål og følge opp henvendelser knyttet til Ungfritid.no og Frivillig.no
  • Administrativt arbeid, tekstarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig oppdragstaker som er strukturert, serviceinnstilt og selvgående.

Vi ser for oss at du er over 20 år og har høyskole / bachelor utdannelse, eller holde på med denne.

Arbeidsforhold

Frivillighet Norge planlegger for hjemmekontor fremover, og du må ha egen PC/Mac med internett-tilgang hjemme.

Hovedansvarlig for prosjektet i Frivillighet Norge er Vanja Konradsen og oppgavene dine vil utføres i tett samarbeid med organisasjonsmedarbeider Dorthe Westgaard.

Ønsket arbeidstid er foreslått fra kl. 14-18, 3 ganger i uken, men vi er fleksible. Administrativt selvstendig arbeid kan også utføres utenfor disse rammene, når avtalt.

Det vil bli utformet en oppdragsavtale, hvor du vil få betalt basert på antall timer du jobber. Honorar utbetales månedlig, basert på innrapporterte timelister som sendes til prosjektansvarlig i Frivillighet Norge.

Vi dekker også kostnad til mobil/pc med kr 300,- pr mnd.

Ønsket oppstart så snart som mulig.

CV og søknad kan sendes til [email protected] snarest.