Søk

Frivillighet Norge: Midlertidig organisasjonsmedarbeider (Oslo)

Søknadsfrist:

Vil du bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner?

Frivillighet Norge har ansvaret for å planlegge, implementere og drive nasjonale nettsider for økt deltakelse i frivillig organisasjoner over hele landet. Vi veileder organisasjoner i bruk av Frivillig.no og nå etablerer vi Ungfritid.no som et nytt verktøy for å samle og synliggjøre fritidsaktiviteter for at barn og unge kan delta i en frivillig organisasjon. Dette prosjektet skjer i tett samarbeid med Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Sammen jobber vi for å skape en frivillighet for alle, spre kunnskap om inkludering og fjerne barrierer for deltakelse. Frivillighet Norge planlegger Frivillighetens år 2022. Økt deltakelse er et mål i dette markeringsåret og vi jobber med å digitalisere og forenkle arbeidet i frivillige organisasjoner.

Ledig midlertidig stilling i Frivillighet Norge.

Nå leter vi etter deg som kan være med å drive arbeidet med rekruttering og inkludering fremover, ettersom vår medarbeider har fått 2 års studiepermisjon.

Du har erfaring som ansatt eller tillitsvalgt i en frivillig organisasjon og vi oppfordrer menn til å søke på stillingen. 

Som organisasjonsmedarbeider får du en sentral rolle i utvikling av budskap, tekst og faglig innhold og vil ha mye kontakt med organisasjonene samt ansatte i fylker, kommuner og i ulike råd.

Du vil få særlig ansvar for å forberede og gjennomføre digitale kurs, holde innlegg på konferanser samt håndtere våre spørreundersøkelser.

Til daglig vil du ha kontakt med ledere i sentrale organisasjoner, tillitsvalgte i lokale lag og andre som bidrar til rekrutteringsarbeidet. Du vil veilede brukere av Frivillig.no og Ungfritid.no samt hente inn utfordringer og erfaringer fra et mangfold av frivillige organisasjoner.

I denne stillingen blir du en del av et kompetent fagmiljø på 15 andre kolleger, med spisskompetanse på frivillighet, politisk påvirkning, arrangementsplanlegging, kommunikasjons- og kampanjearbeid. Du må regne med reisevirksomhet og noe arbeid på ettermiddagstid og i helger. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Implementere digitale verktøy i frivillige organisasjoner
 • Utvikle budskap og innhold til nettsider, kurs og materiell
 • Gjennomføre spørreundersøkelser og evalueringer.
 • Presentasjoner og rapportering til ressursgrupper for prosjektene
 • Kontakt med og veiledning av frivillige organisasjoner 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra frivillig sektor 
 • Trygg på tekst og god på å holde presentasjoner
 • Digitale ferdigheter og interesse for undersøkelser

Personlige egenskaper: 

 • God evne til å formidle og skape engasjement 
 • Selvstendig og med stor gjennomføringsevne 
 • Strukturert, systematisk og effektiv 


Praktisk informasjon: 

Dette er et midlertidig engasjement fra 3 august 2020 til 30 juni 2022.

Stillingen lønnes som organisasjonsmedarbeider med lønnsnivå 400.000 – 440.000 pr år.

Frivillighet Norge har tariffavtale og holder til i lyse, fine lokaler i Øvre Slottsgate, midt i Oslo sentrum.

Send din CV og kortfattet søknadsbrev til [email protected]

Alle henvendelser behandles fortløpende og siste søknadsfrist er 1. juni 2020.

Om arbeidsgiveren

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur- og samfunnsliv.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005, og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50 000 lag og foreninger over hele landet og et stort mangfold av aktiviteter, saker og målgrupper.

Vi skal aktivt fremme sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonenes interesser ved blant annet å:
- styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet
- heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet
- stimulere til mer og bredere frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet

Frivillighet Norge har et personalpolitisk mål om å være en inkluderende arbeidsplass. Det betyr blant annet at vi har et mål om å rekruttere personer med redusert funksjonsevne, å ha aldersspredning og kjønnsbalanse blant de ansatte og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.