Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge: Samfunnsengasjert rådgiver (Oslo)

Søknadsfrist:

Vi søker samfunnsengasjert rådgiver/seniorrådgiver til feiringen av Frivillighetens år 2022 (midlertidig – ut 2022)

Logo til Frivillighetens år

Regjeringen har besluttet at 2022 skal være Frivillighetens år. Frivillighet Norge har ansvaret for gjennomføringen. Les mer om markeringsåret og Frivillighet Norge på www.Frivillighetensår.no og www.Frivillighetnorge.no

Prosjektsekretariatet for Frivillighetens år 2022 består av en prosjektleder og 2 kommunikasjonsrådgivere og skal styrkes med ytterligere en stilling (100 %) til 31.12. 2022, med tiltredelse så snart som mulig. For særlig kvalifiserte kandidater kan det være aktuelt å ansette i stilling som seniorrådgiver.

Arbeidsoppgaver: 

  • Utvikle og gjennomføre planer for kommunikasjon om arrangementer og tiltak i Frivillighetens år, og i regi av de frivillige organisasjonene og kommuner som markerer året.
  • Pressekontakt.
  • Skrive søknader om økonomisk støtte og rapportere.
  • Bidra i styringen av prosjektet bl.a. med tilrettelegging for evalueringen av hele Frivillighetens år.
  • Mobilisere til deltakelse i Frivillighetens år.
  • Råd og veiledning til frivillige organisasjoner og kommuner som planlegger eller deltar i markeringsåret.
  • Holde innlegg og foredrag for kommuner og organisasjoner.

Frivillighetens års prosjektsekretariat samarbeider tett med flere av de øvrige prosjektene i Frivillighet Norges sekretariat, med de frivillige organisasjonene og kommunene. Vi samarbeider også med støttespillere i statlig og privat sektor, og kjøper tjenester fra ulike leverandører.

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker deg som har høyere kommunikasjonsfaglig, samfunnsvitenskapelig eller journalistisk utdanning og som har jobbet med kommunikasjonsarbeid eller journalistikk i minst 3 år. Du må ha stort samfunnsengasjement, erfaring med kampanjearbeid og erfaring som ansatt eller tillitsvalgt i frivillig sektor.

Du må ha svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne og sterke relasjonelle ferdigheter. Du må trives med høyt tempo, ha stor arbeidskapasitet og kunne ha flere baller i luften samtidig som du holder orden. Du må ha mulighet til å reise og kunne påta deg oppdrag om kvelden og i helgene når de frivillige organisasjonenes aktiviteter foregår.

Erfaring med søknadsskriving og rapportering til økonomiske samarbeidspartnere og tilskuddsforvaltere er en stor fordel. Det er også en fordel med erfaring fra prosjektarbeid.

Du må beherske Apple Mac og Microsoft Office som arbeidsverktøy.

Du må kunne publisere innhold i digitale flater, både sosiale medier og nettsider.

Det er en fordel om du har erfaring med Google Analytics og Mailchimp.


Om arbeidsgiveren:

Frivillighet Norge har et personalpolitisk mål om å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Det betyr blant annet at vi har et mål om å rekruttere personer med redusert funksjonsevne, å ha aldersspredning og kjønnsbalanse blant de ansatte og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Frivillighet Norge har tariffavtale. Vi holder til midt i Oslo sentrum. Inntil videre tilbringer halvparten av de ansatte av smittevernhensyn arbeidstiden i hjemmekontor.

Stillingen lønnes som rådgiver med lønnsspenn 450 000 – 590 000 basert på erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan seniorrådgiver i lønnsspenn 550 000 – 660 000 vurderes.

Spørsmål om stillingen? Kontakt prosjektleder Birgitte Brekke på tlf 9064 0993. Søknader sendes [email protected] innen 21. september 2021.