Hopp til hovedinnholdet

Livsglede for Eldre: Generalsekretær (Oslo)

Søknadsfrist:

Logo til Livsglede for Eldre

Vi søker en samlende og innsiktsfull leder som kan inspirere, engasjere og samspille godt med ansatte og styret. Generalsekretæren rapporterer til styret og arbeider i samsvar med de retningslinjer organisasjonen vedtar.

Vår nye generalsekretær har gode strategiske og analytiske ferdigheter, er språklig sterk og kommuniserer godt. Rett kandidat er resultatorientert, og vil bidra til at virksomheten når sine mål og sikre god økonomisk vekst i Livsglede for Eldre. Vedkommende må dessuten trives i offentligheten, ha god kjennskap til beslutningsprosesser i offentlig virksomhet samt kunnskap om kommunal og statlig forvaltning og tjenesteyting. Livsglede for Eldre arbeider for å fremme en god eldreomsorg gjennom glede, trygghet, engasjement og lagspill. Et tydelig og ekte engasjement for det fagområdet organisasjonen arbeider med vil bli vektlagt.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Representere Livsglede for Eldre og bidra til å skape gode relasjoner til bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere
 • Forvalte organisasjonens samlede ressurser og medvirke til å videreutvikle Livsglede for Eldres omdømme
 • Lede og utvikle organisasjonen og sørge for gjennomføring av en god og inkluderende personalpolitikk
 • Talsperson i media og samfunnsliv

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Genuin interesse for god eldreomsorg
 • Solid ledererfaring
 • Lyttende og tydelig lederstil
 • Resultatorientert med gjennomføringsevne
 • Engasjert formidler
 • God økonomiforståelse og erfaring med å skaffe nye inntektskilder
 • Stort nettverk
 • God forståelse for offentlig forvaltning

Vi kan tilby et spennende arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere og høy fagkompetanse.
Lønn etter avtale.

Informasjon om stillingen gis av vår rådgiver hos Hodejegerne, Åsta Braathen,
tlf. 98 90 10 25.

Arbeidssted: Oslo. Generalsekretær må kunne være mye til stede i både Kristiansand og Trondheim hvor vi også har kontorer. En del reising må påregnes.

Link til originale annonse og søknadsportal finner du her.


Stiftelsen Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfylt hverdag. Livsglede for Eldre er en religiøst og politisk uavhengig ideell stiftelse.

Gjennom vårt arbeid med livsgledehjem, livsgledebarnehage, livsgledeskoler og lokalforeninger, legger vi til rette for at eldre får delta i generasjonsmøter og ivareta sine psykososiale behov. Vårt arbeid skal utløse frivillighet og engasjement.

Livsglede for Eldre ønsker å fremme en god eldreomsorg gjennom respekt, trivsel, helse og kultur.