Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Natteravnene- Frivillighetskoordinator (Oslo)

Søknadsfrist:

Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for at bysentrum og lokalmiljøer skal være trygge steder å oppholde seg for alle. Målet vårt er at alle store og små byer i Norge skal ha sin egen natteravngruppe. For å få til dette er vi avhengige av stort engasjement og innsats for rekruttering fra de ansatte i administrasjonen. Administrasjonen vår er liten, og utgjør i dag 2 årsverk fordelt på generalsekretær (100% stilling) og to Frivillighetskoordinatorer (50% stilling).

Arbeidsoppgaver

· Rekruttering og oppfølging av våre frivillige.

· Bistå med organisering, oppfølging og administrasjon av lokale grupper.

· Videreutvikle natteravnaktiviteten gjennom prosjekter og andre tiltak.

· Aktiv bruk av sosiale medier til promotering og rekruttering.

· Nettverksbygging og samarbeid med offentlige aktører som bl.a. Politiet og SALTO/SLT

· Samarbeid med andre frivillige organisasjoner gjennom ulike tiltak.

· Søknadsprosesser ifm. søknad om tilskudd.

· Praktiske kontorrelaterte oppgaver.

· Noe ettermiddag / kveldsarbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

· Bachelor innen sosialt arbeid eller annen relevant studieretning. Studiekompetanse fra videregående skole, kombinert med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, kan kompensere for krav om bachelorgrad.

· Erfaring fra frivillige organisasjoner og kjennskap til SALTO/SLT vil være en fordel

· Førerkort i klasse B og være komfortabel med å kjøre i Oslo-trafikken

· God muntlig og skriftlig formidlingsevne.

· Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

· Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø i en liten administrasjon

· Varierte arbeidsoppgaver

· Lønn etter avtale

· Gunstig pensjonsavtale

Kontaktperson

Navn: Lars Norbom

Stilling: Generalsekretær

Telefon: 907 39 347

Dersom du har noen spørsmål ta kontakt med Lars Norbom i tillegg viser vi til lenke: Jobb i en frivillig organisasjon som utfordrer dine kreative og praktiske evner | FINN.no