Hopp til hovedinnholdet

Norske Kvinners Sanitetsforening: Rådgiver beredskap (Oslo)

Søknadsfrist:

Rådgiver beredskap/beredskapsrådgiver – fulltids engasjement ut 2021 med muligheter for forlengelse

Mobilisering av frivillige til beredskapsinnsats er ett av Norske Kvinners Sanitetsforenings prioriterte områder. Vi ønsker en ekstra ressurs med på laget for å styrke vår frivillige innsats for å være en støtte for våre 620 lokalforeninger på beredskapsfeltet. Over 320 lokalforeninger har i dag et beredskapsengasjement, og det er et mål å øke andelen.

Sentrale oppgaver omfatter blant annet:

 • Være tett på lokalforeninger som driver med og ønsker å starte med basisaktiviteten Omsorgsberedskap inkl å motivere frivillige til innsats
 • Bidra til god drift av Omsorgsberedskap i organisasjonen gjennom opplæring, besøk, samlinger og systematisering av kunnskap
 • Søke prosjektmidler og lede eksternt finansierte prosjekter, som for eksempel "Trygg sammen" og vaksineringsprosjekt, som begge er støttet av Stiftelsen DAM.
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Bidra til ekstern og internt kommunikasjon og mediesynlighet
 • Delta i øvrige utviklingsprosjekt internt og eksternt i tråd med årlige handlingsplaner

Ønsket profil og kompetanse

 • Har høyere samfunnsfaglig utdanning, gjerne innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Har jobbet med samfunnssikkerhet og beredskap, gjerne offentlig sektor og/eller frivillig sektor.
 • Evne til å tenke strategisk og analytisk, og forstå helheten i virksomheten.
 • Resultat- og utviklingsorientert og har sterk gjennomføringsevne.
 • Dyktig til å planlegge, igangsette, kontrollere og følge opp.
 • Nettverksbygger og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Kjennskap til offentlige strukturer og forvaltning.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Du blir del av en landsdekkende organisasjon i stor vekst og utvikling.
 • Dynamisk arbeidsmiljø med kvalifiserte og engasjerte medarbeidere, og et team opptatt av førstehjelp, Omsorgsberedskap og samfunnssikkerhet.
 • Uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø der vi bryr oss om hverandre.
 • Varierte og spennende oppgaver med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Nye kontorlokaler sentralt i Oslo.

Stillingen rapporterer til fagdirektør. Lønn etter avtale. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Ta gjerne kontakt med konst. leder for fagavdelingen May Britt Buhaug, dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 25. januar 2021.

Sanitetskvinnene ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Sanitetskvinnene er med 42.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Vi bidrar til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats på helse- og sosialområdet, med særlig fokus på kvinner og barn. Sanitetskvinnene er en landsdekkende organisasjon med sterk forankring i lokalmiljøet gjennom rundt 620 lokalforeninger og er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig. Sanitetskvinnene eier og driver en rekke ideelle virksomheter og er en viktig forskningsaktør. Sekretariatet har 60 ansatte, og vi er inne i en spennende fase med vekst og utvikling i hele organisasjonen.

Link til Finn.no og hvor man sender søknad finner du her.