Hopp til hovedinnholdet

Norske Kvinners Sanitetsforening: Rådgiver barn og unge (Oslo)

Søknadsfrist:

Rådgiver barn og unge

Arbeidet for å sikre alle barn en trygg og inkluderende oppvekst er et av Norske Kvinners Sanitetsforenings prioriterte områder. Vi har flere aktiviteter rettet mot denne satsingen. To av disse aktivitetene er "Lesevenn – høytlesning for barn" og "Dig In – smart mat for ungdom". Nå styrker vi vårt arbeid ved å opprette en ny rådgiverstilling som skal jobbe målrettet med å sikre alle barn en trygg og inkluderende oppvekst og som brenner for å gjøre en forskjell for sårbare barn.

Sentrale oppgaver vil bl.a. omfatte

 • Ansvar for basisaktivitetene Dig In og Lesevenn, inkl å motivere til at flest mulig av våre lokale sanitetsforeninger starter med disse
 • Jobbe for at N.K.S. er relevant i forhold til å sikre alle barn og unge en trygg og inkluderende oppvekst og at alle barn inkluderes og får delta på like vilkår i meningsfylte aktiviteter.
 • Bidra til god drift av aktivitetene i organisasjonen gjennom opplæring, besøk, samlinger og være tett på lokalforeninger som driver med og ønsker å starte med aktiviteter for barn og unge
 • Søke prosjektmidler og lede eksternt finansierte prosjekter
 • Økonomiansvar innenfor egne områder / prosjekter
 • Politisk påvirkningsarbeid innen fagområdet
 • Gjøre våre aktiviteter innen fagområdet synlig og bidra til medieoppmerksomhet om aktivitetene
 • Delta i utviklingsprosjekter internt og eksternt i tråd med årlige handlingsplaner

Ønsket profil og kompetanse

 • Har høyere samfunnsfaglig utdanning, utdanning innenfor barn og unge eller tilsvarende kompetanse. Minimum bachelor-nivå.
 • Arbeidserfaring innen prosjektledelse oppvekst, barn- og unge
 • Evne til å tenke strategisk og analytisk, og forstå helheten i virksomheten
 • Resultat- og utviklingsorientert og har sterk gjennomføringsevne
 • Dyktig til å planlegge, igangsette, kontrollere og følge opp
 • Nettverksbygger og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kjennskap til offentlige strukturer og forvaltning
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Du blir del av en landsdekkende organisasjon i stor vekst og utvikling.
 • Dynamisk arbeidsmiljø med svært kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.
 • Uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø der vi bryr oss om hverandre.
 • Varierte og spennende oppgaver med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Nye kontorlokaler sentralt i Oslo.
 • Stillingen rapporterer til leder for fagavdelingen. Lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med leder for fagavdelingen Britt Inger Skaanes,

dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen. Søknadsfrist: 3. desember 2020.

Sanitetskvinnene ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er med 42.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Vi bidrar til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats på helse- og sosialområdet, med særlig fokus på kvinner og barn. N.K.S. er en landsdekkende organisasjon med sterk forankring i lokalmiljøet gjennom rundt 620 lokalforeninger og er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig. N.K.S. eier og driver en rekke ideelle virksomheter som del av kommune- og spesialisthelse-tjenesten. I tillegg bidrar våre virksomheter innenfor helsefeltet som et supplement til det offentlige. Virksomhetene omsetter for mer enn 1 milliard kroner årlig og har vel 2000 ansatte. Sekretariatet har 60 ansatte hvor hoveddelen har kontor i Oslo og med fire veiledningssentre lokalisert ulike steder i Norge. Vi er inne i en spennende fase med vekst og utvikling i hele organisasjonen.

Link til søknadsskjema og Finn-annonse her: https://www.finn.no/job/fullti...