Hopp til hovedinnholdet

Norske Kvinners Sanitetsforening: Rådgiver vold mot kvinner (Oslo)

Søknadsfrist:

Rådgiver vold mot kvinner

Arbeidet mot vold mot kvinner er et av Norske Kvinners Sanitetsforening prioriterte områder. Vi har flere aktiviteter rettet mot denne satsingen. Høsten 2017 lanserte vi "Ressursvenn" som en nasjonal satsing. Aktiviteten knytter voldsutsatte kvinner sammen med frivillige ressursvenner over hele landet. I 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med flere andre organisasjoner Rød knapp-alliansen "Stopp vold mot kvinner". Et av alliansens mål er å få så mange som mulig til å bære knappen for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. Nå styrker vi vårt arbeid ved å opprette en ny rådgiverstilling som skal jobbe målrettet mot vold mot kvinner og som brenner for å gjøre en forskjell for kvinner i en sårbar situasjon.

Sentrale oppgaver vil bl.a. omfatte

 • Sikre utvikling, implementering og drift av aktiviteter på voldsfeltet
 • Ansvar for aktiviteten Ressursvenn og jobbe for å sikre fast finansiering av aktiviteten
 • Sitte i styringsgruppen til Rød Knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner
 • Bidra til god drift av aktivitetene i organisasjonen gjennom opplæring, besøk, samlinger og være tett på lokalforeninger som driver med og ønsker å starte med aktiviteter relatert til fagområdet
 • Søke prosjektmidler og lede eksternt finansierte prosjekter
 • Økonomiansvar innenfor egne områder / prosjekter
 • Gjøre våre aktiviteter innen fagområdet synlig og bidra til medieoppmerksomhet om aktivitetene
 • Delta i utviklingsprosjekter internt og eksternt i tråd med årlige handlingsplaner

Ønsket profil og kompetanse

 • Utdanning minimum på bachelor-nivå, fortrinnsvis sosialfaglig bakgrunn
 • Erfaring fra lignende type arbeid og prosjektledelse
 • Ønskelig med erfaring fra frivillig sektor
 • Kunnskap om vold i nære relasjoner
 • Flink med mennesker
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Resultat- og utviklingsorientert med sterk gjennomføringsevne
 • Nettverksbygger og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er dyktig på å planlegge, igangsette, kontrollere og følge opp
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Du blir del av en landsdekkende organisasjon i stor vekst og utvikling.
 • Dynamisk arbeidsmiljø med svært kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.
 • Uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø der vi bryr oss om hverandre.
 • Varierte og spennende oppgaver med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Nye kontorlokaler sentralt i Oslo.

Stillingen rapporterer til leder for fagavdelingen. Lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med leder for fagavdelingen Britt Inger Skaanes dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 3. desember 2020

Sanitetskvinnene ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er med 42.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Vi bidrar til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats på helse- og sosialområdet, med særlig fokus på kvinner og barn. N.K.S. er en landsdekkende organisasjon med sterk forankring i lokalmiljøet gjennom rundt 620 lokalforeninger og er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig. N.K.S. eier og driver en rekke ideelle virksomheter som del av kommune- og spesialisthelse-tjenesten. I tillegg bidrar våre virksomheter innenfor helsefeltet som et supplement til det offentlige. Virksomhetene omsetter for mer enn 1 milliard kroner årlig og har vel 2000 ansatte. Sekretariatet har 60 ansatte hvor hoveddelen har kontor i Oslo og med fire veiledningssentre lokalisert ulike steder i Norge. Vi er inne i en spennende fase med vekst og utvikling i hele organisasjonen.

Link til søknadsskjema og Finn-annonse her: https://www.finn.no/job/fullti...