Søk

Verdighetsenteret: Rådgiver (Bergen)

Søknadsfrist:

Vi søker en dyktig formidler som er initiativrik og selvstendig og har et sterkt engasjement for eldreomsorg og frivillig innsats. I forbindelse med at en av våre medarbeidere skal ha foreldrepermisjon, utlyser vi nå et vikariat på vår avdeling Frivillighet og kultur fra 01.12.20 til 31.12.21

Du vil få ansvar for drift av senterets videreutdanning Frivillighetskoordinering – eldreomsorg i Bergen, i nær dialog med vår kursleder i Oslo. Utdanningen tilbys nå kun digitalt pga Covid-19, men vil starte opp igjen på våre studiesteder på sikt. Du vil også bli involvert i vårt arbeid med rådgivning og veiledning rettet mot kommuner som ønsker å styrke sin kompetanse på frivillighet i helse- og omsorgssektoren. Som rådgiver vil du bidra med foredrag og formidlingsarbeid innen feltet, og bli inkludert i videreutvikling av våre tilbud.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere utdannelsen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg.
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av studenter
 • Veiledning av studentenes prosjektarbeid
 • Bistå Oslo-kontoret med gjennomføring av samlinger og arrangementer
 • Undervisning og foredragsvirksomhet på feltet frivillighet
 • Utvikling/videreutvikling av kurs og opplæringskonsepter innenfor feltet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse, gjerne mastergrad
 • Erfaring fra frivillighetskoordinering, gjerne med og for eldre

I tillegg legger vi vekt på:

 • Oversikt over frivillighetsfeltet og erfaring fra frivillig sektor
 • Interesse og engasjement for en bedre eldreomsorg
 • Digital kompetanse og erfaring fra/kjennskap til digital undervisning
 • Pedagogisk erfaring og/eller utdanning
 • Kunnskap om og erfaring med prosjektarbeid
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og kreativt miljø
 • Gode velferds- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk og kvalifikasjoner

Noe reise må påregnes. For ytterligere informasjon se www.verdighetsenteret.no, eller ta kontakt med Julie Tessem på tlf: 98402729. Søknad med CV sendes til [email protected] innen 25.10.20.